Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att involvera traditionella botare kan förbättra effektiviteten i kampen mot HIV/aids i Moçambique. Ett närmare samarbete mellan dessa lokalt och sjukhusen skulle kunna fånga upp patienter i ett tidigare skede och ge behandlingar större chans att verka, visar socialantropologiska studier på plats.

Socialantropologen Margarida Paulo har genomfört fältstudier för sin avhandling i Mafalala, en stadsdel i huvudstaden Maputo, sedan 2013. Från de fattiga människornas berättelser där har hon kunnat teckna en mer nyanserad bild av HIV/aids-problematiken än så som frågan ofta beskrivs.

HIV/aids-frågan är mer komplex vad som ofta erkänns, menar Margarida Paulo. Och måste hanteras därefter.

Framför allt visar hennes resultat att kunskapen måste öka bland såväl fattiga människor som inom icke-statliga organisationer och myndigheter.

Gratis kondomer väckte misstankar
– Frivilligorganisationer och statliga organ måste få en djupare förståelse för fattigas vardagssituation”, säger Margarida Paulo och tar som exempel ett tajming för att erbjuda folk att testa sig.

– Om personer inte dyker upp för ett test är det inte nödvändigtvis på grund av att de inte vill bli testade. Det kan istället vara att de har fullt upp med att leta efter dagsverken.

Motsvarande fann hon fördomar bland fattiga människor mot ansträngningar från icke-statliga organisationer och regeringen.  Exempelvis misstankar om att utdelning av gratis kondomer kan vara ett sätt att försöka döda de fattiga.

– Deras uppfattning var att om något ges gratis måste det vara av dålig kvalitet. Dåliga kondomer kan vara ett sätt att locka människor in i en känsla av säkerhet, medan de i realiteten blir smittade, säger Margarida Paulo.

Söker sig till traditionella botare
Ett annat område där förbättringar måste till gäller informationskampanjer.

– Det finns massa sådan, men de använder ofta ett tekniskt språk som inte förstås av de människor de vill nå, säger Margarida Paulo. Alla pratar inte portugisiska. Och ord som ”virus” är det inte självklart att alla förstår.

Att besöka ett sjukhus med speciella ingångar för patienter med hiv / aids är stigmatiserande och ett säkert sätt att bli socialt utfrusen. Därför tvekar folk att besöka sjukhus om de misstänker att de har fått HIV. Snarare besöker de en traditionell botare.

Ett närmare samarbete mellan dessa botare och sjukhusen skulle kunna fånga upp patienter i ett tidigare skede och ge behandlingar större chans att verka.

Bekämpa fattigdomen
I ett mer långsiktigt perspektiv pekar Margarida Paulo också på vikten av fattigdomsbekämpning för att effektivisera kampen mot HIV/aids. Utan adekvat utbildning måste många fattiga människor förlita sig på dagsverken för sitt livsuppehälle. Ofta som sexarbetare. Att inte veta hur man ska klara sig från dag till dag gör det svårt för smittade personer att planera och fortsätta med en behandling.

– Jag tror inte att svaret är att bara ge ut bidrag. Människor måste utbildas, så att de själva kan ta kontroll över sitt dagliga liv, säger Margarida Paulo

Kontakt:
Margarida Paulo, madoropau@gmail.com

Avhandlingen:
Dagliga kamp mot hiv / aids i Mafalala, Maputo (Moçambique)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera