Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det kan löna sig för en man att vara trevlig. Män får mer i lönekuvertet jämfört med kvinnor när en arbetsgivare ska värdera egenskaper, förknippade med värme, visar forskning från Mittuniversitetet. Studierna utgår från tidigare internationell forskning som visat att ”karriärkvinnor” uppfattas som mindre kompetenta som mödrar.

– Studierna visar att det, i hög grad, fortfarande är stereotyper som styr i arbetslivet och i övriga delar av samhället. Vi kunde också se i våra studier att det, traditionellt sett, ”manliga” yrket brandman uppfattas som att det kräver mer kompetens än exempelvis ett traditionellt sett ”kvinnligt” yrke som sjuksköterska, säger Ingrid Zakrisson, professor vid avdelningen för psykologi på Mittuniversitetet.

Studierna från Mittuniversitetet som nyligen presenterades vid en internationell forskningskonferens i San Francisco, består av sex olika studier kring jämställdhet och genus med koppling till arbetsliv och till beslutsfattande situationer.

Kompetens mer jämställt
I en av studierna ombads deltagarna att fördela en lönepott på 5 000 kronor per månad mellan fyra olika individer, som alla var fastighetsmäklare. Individerna tilldelades egenskaper som antingen betonade kompetens eller värme. Den studien visade att  individer som bedömdes som mer kompetenta fick en större löneökning jämfört med de som bedömdes mindre kompetenta. Och här fanns ingen skillnad mellan könen.

Men studien visade också att egenskaper förknippade med värme var mer fördelaktiga för en man jämfört med för en kvinna med motsvarande egenskaper.

– Rent krasst kan vi konstatera genom våra studier att mycket talar för att män får mer i lönekuvertet jämfört med kvinnor när en arbetsgivare ska värdera egenskaper som förknippas med värme, som till exempel att vara trevlig, säger Pär Löfstrand, doktor i psykologi vid Mittuniversitetet.

Undersökningen består av sex studier som på olika sätt har granskat vilken effekt könstillhörighet kan ha beroende på om en person uppfattas som kompetent eller varm. Antalet deltagare i de olika studierna varierar från 97 till 397 personer och de har fått svara på frågor i frågeformulär.

– Studierna utgår från tidigare internationell forskning där kopplingen mellan kön och föräldraskap visat att ”karriärkvinnor” uppfattas som mindre kompetenta som mödrar. Vi ville undersöka om det finns en interaktion mellan genus och så kallade genusattribut, som till exempel egenskaper, vilket vi nu kunnat slå fast, säger Ingrid Zakrisson.

Kontakt:
Ingrid Zakrisson, professor vid avdelningen för psykologi på Mittuniversitetet, 010-142 83 33
Pär Löfstrand, doktor i psykologi vid Mittuniversitetet, 010-142 83 02

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera