Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att personalen umgicks med patienterna i gemensamma aktiviteter en timme per dag utan att samtidigt ha andra arbetsuppgifter gjorde att patienterna kände sig mer sedda och gav dem hopp om återhämtning. Det visar en studie från Umeå universitet.

Hur är vardagen på psykiatrisk avdelning? Färsk forskning visar att tid att tillsammans är en viktig faktor för att både patienter och personal ska må bättre.

Omsorgsinterventionen Tid Tillsammans genomfördes på tre psykiatriska avdelningar inom två landsting i norra Sverige, och innebär att personalen en timme om dagen fokuserar på gemensamma aktiviteter med patienterna utan att samtidigt ha andra arbetsuppgifter.

Valet av aktiviteter utgick ifrån patienternas önskemål och kunde handla om att promenera tillsammans, lägga pussel, måla och spela pingis.

– Patienterna beskriver hur samspelet med personalen påverkar vardagslivet på avdelningarna. Tillitsfulla interaktioner kompenserade för en innehållsfattig miljö och ett förvirrande vårdinnehåll, säger Jenny Molin, doktorand vid Umeå universitet, som studerat omsorgsinterventionen

Tid med patienterna inom befintlig ram
Det visade sig att det var möjligt att genomföra Tid Tillsammans genom att disponera om befintliga resurser, det behövdes varken dyra investeringar eller mer personal.

– Med gemensamma aktiviteter kan relationer som bygger på ömsesidighet och engagemang utvecklas mellan patienter och personal. Sådana relationer betonas inom återhämtningsorienterad psykiatrisk omvårdnad och bör värderas och belysas inom psykiatrisk heldygnsvård för att balansera förhållandet mellan medicinsk återhämtning och personlig återhämtning, säger Jenny Molin.

Patienterna beskrev genomgående Tid Tillsammans positivt. De upplevde sig sedda som människor bland andra människor, och det bidrog till hopp om återhämtning. När den inte genomfördes, beskrev man det istället som att det skapade känslor av distans till personalen.

Resultaten visade också att tid tillsammans med patienterna kan ha potential att minska upplevd stress och samvetsstress bland personal. Vårdpersonal kände sig nöjdare i  mötet med patienterna. Underlaget till avhandlingen består av data som samlats in från personal och patienter inom psykiatrisk heldygnsvård vid tre psykiatriska kliniker i två landsting. Det handlar om såväl individuella intervjuer som gruppdiskussioner, enkäter, loggböcker och deltagande observationer.

Avhandlingen:
Time Together: a nursing intervention targeting everyday life in psychiatric inpatient care: patient and staff perspectives

Kontakt:
Jenny Molin, jenny.molin@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera