Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Fem procent fler upptäckta hjärtinfarkter, och elva procent färre som drabbas av ett återinsjuknande. Det är resultat av en studie på över 80 000 patienter där två hjärtskademarkörer, konventionellt troponin och det nyare och högkänsliga troponin T, jämförts med varandra.

– Det här kan vara ett underlag för de sjukhus som ännu inte infört högkänsligt troponin T. Det är känsligare och en hjärtinfarkt kan identifieras tidigare. Det är även möjligt att tidigare avgöra om det inte handlar om en hjärtinfarkt och där patientens bröstsmärtor beror på något annat, säger Maria Odqvist, doktorand vid institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin.

Studien, som är ett samarbete med Karolinska Institutet, omfattar samtliga patienter som drabbades av hjärtinfarkt i Sverige under åren 2009-2013. Totalt studerades 87 879 personer, varav 40 746 diagnosticerades med högkänsligt troponin T och 47 133 testades med konventionellt troponin. Grupperna var lika när det gäller köns- och åldersfördelning och annan typ av sjuklighet som patienterna bar med sig.

Liknande studier har tidigare genomförts men då på selekterade grupper av patienter, vilka vårdats på främst hjärtintensivvårdsavdelning. I denna studie inkluderades även patienter som vårdats på andra avdelningar, för att kunna få en större tyngd.

Fler fall upptäcktes
Bröstsmärta är ett av de vanligaste skälen till att folk söker akutsjukvård. För att avgöra om en person drabbats av hjärtinfarkt, bedöms dels symptom i form av bröstsmärta, och dels tas EKG för att upptäckta typiska förändringar som kan vara förenliga med hjärtinfarkt.

Dessutom tas ett blodprov för att mäta halten av proteinet troponin, alternativt högkänsligt troponin T, som båda är biomarkörer för hjärtskada. Förhöjda troponinvärden indikerar att celler i delar av hjärtat dött av syrebrist när en hjärtinfarkt förhindrat blodflödet.

I den aktuella studien visade det sig att den känsligare markören, troponin T, upptäckte fem procent fler hjärtinfarkter, dock utan att dödligheten påverkades. Däremot sågs att återinsjuknande i hjärtinfarkt var elva procent lägre i den gruppen.

Oro för mer resurskrävande vård
När högkänsligt troponin T började införas 2009 fanns en oro kring resursutnyttjandet i vården i stort, att insatserna och behandlingarna för gruppen patienter med misstänkt hjärtinfarkt skulle öka.

– Vi kunde se en liten ökning av antalet kranskärlsröntgen och ballongsprängningar, vilket är kopplat till att man hittar fler hjärtinfarkter, men den ökningen är ganska blygsam.

Artikel:
High-Sensitivity Troponins and Outcomes After Myocardial Infarction, Journal of the American College of Cardiology

Kontakt:
Maria Odqvist, maria.odqvist@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera