Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att arbeta agilt, det vill säga lättrörligt och smidigt och med tät kundkontakt, har blivit det gängse arbetssättet inom området mjukvaruutveckling. Arbetssättet har dock begränsningar och utmaningar. Forskare vid BTH har studerat effekterna av det agila arbetssättet och vad som behövs för att maximera fördelarna.

Att gå från ett traditionellt arbetssätt till agila arbetssätt är förknippat med både begränsningar och utmaningar. För att underlätta övergången, samt att förstärka fördelarna och lindra begränsningarna under introduktionen av agila arbetssätt, har BTH-forskaren India Nurdiani bland annat tittat på mognadsmodeller (Agile Maturity Models). I mognadsmodellerna föreslås bland annat att agila arbetssätt introduceras i en viss ordning för att maximera fördelarna och minimera riskerna.

Avhandlingen visar dock att det inte finns några tydliga indikationer på att vissa strategier för att introducera agila arbetssätt är bättre än andra. För att uppnå fördelarna och minimera utmaningarna med agila arbetssätt krävs en bättre förståelse för varje enskilt agilt arbetssätt och en tydlig bedömning av hur utgångssituationen ser ut och påverkar det nya arbetssättet.

Avhandlingen sammanfattar effekterna av agila arbetssätt med hänsyn till olika faktorer såsom kostnad, tidsplanering, resurser, kommunikation och risk. Forskningsresultaten är användbara för beslutsfattare inom mjukvaruutveckling vid införandet av agila arbetssätt.

Kontakt:
Indira Nurdiani, indira.nurdiani@bth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera