Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att kunna visa det unika med en stad eller en gata är vad min forskning handlar om, säger Ding Ma, forskare inom geografiska informationssystem vid Högskolan i Gävle.

För att modellera miljön så använder Ding Ma ett nytt sätt att tänka, som är fundamentalt annorlunda från hur det hittills har gjorts. Det baseras på att ta med så mycket data som möjligt och han har funnit ett sätt att isolera det som är relevant ur den stora mängden data.

– Vi kan nu visa detta på ett sätt så att människor kan förstå sin omgivning och sin omgivande miljö bättre.

Naturliga gator
Allt handlar om ett nytt sätt att modellera och det nya i hans forskning är naturliga gator och naturliga städer. Det har aldrig visats så tidigare, tills nu har digitala kartor visat gator som olika sammanfogade delar.

– Men då vi visar samma gata är den inte splittrad i olika segment, utan det är en helhet, en fortsättande gata med samma namn.

Vi arbetar nu på ett universellt sätt att beskriva en stad oberoende av länder, genom att förlita oss på vissa attribut till exempel byggnader, som datorn kan kalkylera och därefter visa hur staden ser ut.

– Om vi modellerar staden utifrån den naturliga gatan, så kan vi få veta den mänskliga rörligheten, beteendet. Hur den gatan kan forma det mänskliga beteendet. Om vi modellerar relationen mellan naturliga städer så kan vi se mekanismen bakom hur den urbana ytan blir större eller mindre. Det finns alltid ett mönster bakom det.

Detaljerna bildar en svans
Det finns många små saker som tillsammans med stora saker dessa formar en lång svans. Denna hierarki är det mest naturliga fenomen som omger oss. Detta stämmer både för magnituden för jordbävningar liksom för komponenterna som ingår i ett träd.

– Men fastän detta är naturligt och begripligt för oss, så används det sällan. Att kunna visa det unika med ett träd, en stad eller en gata är det huvudsakliga med min forskning.

Ding säger att det verktyg de nu utvecklar kan hjälpa stadsplanerare förstå mer om mekanismerna bakom hur en stad fungerar och ge en djupare kunskap om hur människor som använder städer uppför sig, hur de rör sig, var de möts, arbetar och bor.

– Om vi vet mera om de underliggande mekanismerna, om vi förstår dem, så kommer det också att underlätta beslutsfattande.

Verktyg för alla
Eller om vi vet karaktären av big data när det gäller observationer av miljöförändringar så får vi mer exakt information och vi kommer också att förstå vilken information som är inkorrekt och vi kan fokusera på vad vi bör göra.

Ding Ma har nu accepterat en post doc-tjänst i Tokyo, Japan. Där kommer han med hjälp av modellen att utveckla evakueringsplaner vid miljökatastrofer, t ex jordbävningar.

– Vid miljökatastrofer tror jag att det kommer att finnas många områden där vår kunskap kommer till nytta, andra är tunnelbanan och kanske också inom industrin, säger Ding Ma.

Avhandling:
Topological and Scaling Analysis of Geospatial Big Data

Kontakt:
Ding Ma, 073-270 74 32, ding.ma@hig.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera