Solnedgång vid Hallandskusten
Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Turister bokar hotellnätter, använder destinationernas hemsidor och kommenterar platserna i sociala medier. Sådana digitala fotspår ligger till grund för ett verktyg som ska utveckla besöksnäringen i Halland.

Tänk om alla som jobbar inom turistnäringen skulle ha full koll på vad turisterna gör, bor, äter, tycker, gillar eller inte gillar. Om de skulle veta hur turisterna söker information på nätet och vilka kommentarer de lämnar efter sig i sociala medier. Hur skulle företagen då använda det för att utveckla den egna verksamheten?

Forskare vid turismforskningscentret ETOUR, Mittuniversitetet, har kartlagt hur turister i Halland betett sig på internet.

– Vi har genom denna kartläggning kunnat se vilka ämnen gästerna pratar om i sociala kanaler samt vad som lockar besökaren till Halland, säger Anna Bengtsson, utvecklingsledare på Destination Halland.

Ge ökad kunskap om gästernas behov
I forskningsprojektet analyseras de digitala fotspår som turisterna lämnar efter sig inför och under sitt besök i Halland. Syftet är att ge besöksnäringens många olika aktörer ökad kunskap om gästens beteende och behov. För ju bättre varje aktör blir på att ta emot sina gäster – desto mer attraktivt blir Halland som turistmål.

– Vi har utvecklat ett business intelligence-system med stor kunskap om den halländska gästen. I praktiken består systemet av en prototyp med en datamodell, ett datalager och ett web-interface som kan användas för analys och utveckling, säger Maria Lexhagen, forskare och universitetslektor på ETOUR.

Forskarna i projektet är etablerade inom business intelligence, turism och destinationsutveckling. Kombinationen av teknisk kompetens och samhällsvetare har varit en viktig komponent. ETOUR:s del i projektet är avslutat, men under 2018 ska Destination Halland börja använda verktyget för att utveckla Halland som besöksmål.

– Under projektets gång har vi fått tillgång till en stor mängd forskningsbaserad kunskap. Fokus i projektet har legat på att etablera strukturer och processer för att arbeta med statistik och data i destinationsutvecklingen och här tar vi med oss massor av ny kunskap, säger Anna Bengtsson, utvecklingsledare på Destination Halland.

Fotnot:
Region Halland har drivit projektet, Destination Halland 2020, med stöd av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Destinationerna Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Hylte och Laholm har alla varit delaktiga i processen.

Kontakt:
Maria Lexhagen, forskare och universitetslektor på ETOUR, Mittuniversitetet i Östersund, 010-142 83 39
Anna Bengtsson, utvecklingsledare på Destination Halland, 072-973 28 43

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera