Artikel från Statens veterinärmedicinska anstalt

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Hur avslöja en dopad häst? Att dopa djur är kriminellt, enligt djurskyddslagen. Men test-metoderna inte så utvecklade som inom mänsklig idrott. Ny forskning visar nu på sätt att testa för SARM, ett anabola steroider-liknande ämne som används på hästar.

– Förhoppningsvis kommer mina resultat att kunna användas inom hästdopningskontroll och därmed, på sikt, kunna minska användandet av otillåtna substanser inom hästsport, säger Annelie Hansson, forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Selective androgen receptor modulators (SARM) är ämnen som hos människa ger muskeltillväxt likt anabola steroider. Men SARM har mindre biverkningar och kan därför användas som dopningspreparat, även för till exempel hästar.

Finns ingen förbjudet-lista för hästar
Annelie Hansson visar nu i sin avhandling vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Uppsala universitet vilka nedbrytningsprodukter och kemiska strukturer som bör analyseras vid kontroll av hästar.

För hästar finns inte någon motsvarande lista med förbjudna substanser som den som World Anti-Doping Agency (WADA) tagit fram för människor. Däremot har organisationen International Federation of Horseracing Authorities (IFHA) tagit fram ett dokument med riktlinjer. I stort sett alla ämnen som ger en farmakologisk effekt räknas som dopning. Många nationella hästsportförbund följer dessa riktlinjer.

Kriminellt att dopa djur

Handlingar som innebär fysiskt och psykiskt lidande för djuren är förbjudna, enligt djurskyddslagen. Att medicinera ett djur inför en tävling eller vid träning under tävlingsmässiga förhållanden är förbjudet och klassas som dopning. Både tillförsel av vissa substanser och vissa fysikaliska behandlingar kan därför ha karenstider för träning och tävling.
Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt

Nedbrytningsprodukter intressanta
Vid analys av dopningsprover letar man inte enbart efter själva dopningssubstansen. Även de nedbrytnings­produkter som bildas i kroppen, så kallade metaboliter, är intressanta. Fördelen med att söka efter metaboliter är att de kan finnas kvar längre i kroppen än dopningssubstansen, vilket kan förlänga tiden för upptäckt.

– Men för att veta vilka metaboliter som man bör söka efter så måste man först ta reda på vilka som bildas. Min avhandling bidrar med kunskaper om vilka metaboliter som bildas i hästar för fyra nya dopnings­substanser och vilka metaboliter som bör eftersökas vid analys.

–  Avhandlingen visar dessutom på möjliga metaboliter för en substans vars metaboliter inte studerats så mycket tidigare. Förhoppningsvis kommer mina resultat att kunna användas inom hästdopningskontroll och därmed, på sikt, kunna minska användandet av otillåtna substanser inom hästsport, säger Annelie Hansson.

”Används troligen på hästar”
– Ingen av de totalt fem substanser som undersöktes har blivit godkända som läkemedel, men forskning pågår för tre av dem. Däremot kan alla köpas över internet. Flera av dem påträffas varje år i de dopningskontroller som WADA genomför, och om de förekommer i human dopning så är det mycket troligt att de även används på hästar. Därför är det viktigt att analysmetoderna för hästdopningskontroll förbättras och utvecklas. Denna avhandling är en del i det arbetet.

Avhandlingen:
Structural Determination of Drug Metabolites from Doping Classed Compounds Using Mass Spectrometry.

Läs mer om djurskydd och dopning

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera