Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Göra skillnad. Bidra till goda skolupplevelser. Ha ett meningsfullt jobb. Det är några av drivkrafterna för framtidens lärare, visar en studie gjord bland 250 lärarstudenter.

– Vi tänker att forskningen är särskilt intressant nu i tider av lärarbrist och ökade behov av kompetensförsörjning. För lärarutbildare, rent generellt, är det viktigt att känna till vilka motiv och drivkrafter som lärarstudenter har för att bli lärare, så att utbildningen kan möta deras erfarenheter och motiv. Men också för att kunna utmana studenterna i deras föreställningar och ge dem realistiska förväntningar på läraryrket, säger Ulrika Bergmark, biträdande professor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet.

Hon och forskarkollegorna Stefan Lundström, Lena Manderstedt och Annbritt Palo har i en ny studie, publicerad i European Journal of Teacher Education, analyserat över 250 brev som studenter antagna till tre olika lärarutbildningar på Luleå tekniska universitet skrivit i början av sin utbildning.

I breven framträder fyra huvudanledningar till att studenterna vill bli lärare:

  • Skapa goda skolupplevelser: Kopplar till den egna skoltiden. Studenter med positiva skolerfarenheter vill gärna återskapa dem. De som har negativa upplevelser med sig vill förändra skolan till det bättre.
  • Få ett givande yrke: Bland blivande gymnasielärare återkommer skäl som att få en universitetsexamen, ett tryggt heltidsjobb och ett meningsfullt och utvecklande yrke. Blivande lärare för yngre årskurser betonar hur viktigt det är för dem att i framtiden få arbeta med människor, speciellt barn.
  • Fostra goda medborgare: Många lärarstudenter vill göra skillnad, både för enskilda elever och för samhället i stort.
  • Vikten av värdefull kunskap: De blivande lärarna lyfter fram vikten av goda ämneskunskaper och ett engagemang för sina ämnen. Vanligast bland studenter som ska bli gymnasielärare.

– Ju yngre elever studenterna ska bli lärare för, desto mer altruistiska är skälen till att de söker sig till yrket. Få tar upp saker som lön och anställningstrygghet, trots att det ofta är just den typen av externa motiv som lyfts fram i diskussionen om hur vi ska få fler lärare i Sverige, säger Stefan Lundström, universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning.

Ulrika Bergmark säger att det är tydligt att lärarstudenterna förväntar sig ett yrke som är utvecklande och ger dem mycket personligen.

– Det sätter ljuset på vikten av kompetensutveckling och att arbetsgivare skapar förutsättningar och tid för det.

Studien:
Studien ”Why become a teacher? Student teachers’ perceptions of the teaching profession and motives for career choice” är gjord bland 259 lärarstudenter på Luleå tekniska universitet som började sina studier mellan 2013 och 2015. Studenterna går tre olika lärarutbildningar: grundlärare för årskurs 1-3, grundlärare för årskurs 4-6, samt ämneslärare för gymnasieskolan.

Kontakt:
Ulrika Bergmark, biträdande professor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet, ulrika.bergmark@ltu.se, 0920-49 10 36
Lena Manderstedt, universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning, lena.manderstedt@ltu.se, 0920-49 19 62

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera