Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det är vanligt med D-vitaminbrist efter en överviktsoperation. Eftersom patienterna äter mindre efteråt riskerar de att få i sig för lite av viktiga näringsämnen. Det behövs bättre uppföljning, enligt forskning i Örebro.

Vid överviktsoperationer är tanken att sänka kroppsvikten genom att minska matintag. Det kan medföra en risk för otillräckligt intag av viktiga näringsämnen som vitaminer och mineraler. I en ny studie visar forskning från Region Örebro län att 65 procent av studiedeltagarna hade D-vitaminbrist elva år efter en gastric bypass.

– Att endast så få patienter tog sina rekommenderade mediciner var oväntat. Vi såg även att 27 procent hade blodbrist och att endast 30 procent åt järntabletter. Forskningen visade att uppföljningen av patienter som genomgått gastric bypass inte har varit optimal, säger Christos Karefylakis, specialistläkare på medicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

I studien ingick 745 patienter som hade opererats vid Universitetssjukhuset Örebro och Akademiska sjukhuset i Uppsala mellan åren 1993-2003. Patienterna fick lämna blodprov och besvara tre enkäter angående livskvalitet samt nuvarande hälsotillstånd.

Nya riktlinjer för uppföljning
– Vår förhoppning var att fynden i våra studier skulle ligga till grund för riksgemensamma riktlinjer för ett gott och optimalt medicinskt omhändertagande. Och faktiskt, de nya nordiska riktlinjerna för kosttillskottsbehandling och övervakning efter operation inklusive tidschema för rutinmässig uppföljning publicerades våren 2017, säger Christos Karefylakis.

I de nordiska riktlinjerna uppmanas patienter som genomgått en överviktsoperation att äta bland annat D-vitamin, kalcium, järn, B12 och folsyra. Tanken är att patienten ska äta vitaminer livet ut. Uppföljningen efter operation är idag detaljerad och patienten får ett schema över när de ska lämna prover och träffa sin läkare.

D-vitamin påverkar inte arbetsförmågan
– Överviktiga har ofta låga D-vitaminnivåer och forskning om samband mellan nivå av D-vitamin och övervikt kan bidra till förståelse av varför vissa blir överviktiga och andra inte i likartade miljöer. I en delstudie randomiserades 40 män till att ta antingen D-vitaminbehandling eller placebo, en overksam substans, dagligen i sex månader. Man hittade ingen effekt vad gäller fysisk arbetsförmåga eller kroppssammansättning, säger Christos Karefylakis.

Forskningsresultatet i den studien överraskade inte Christos Karefylakis men han tycker att det var viktigt att undersöka eftersom intresset för D-vitamin har vuxit enormt under de senaste åren. Han betonar att ytterligare studier med flera försökspersoner och längre behandlingstid behövs för att fastställa resultatet.

Kontakt:
Christos Karefylakis, speci, alistläkare, Medicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Region Örebro län, christos.karefylakis@regionorebrolan.se, 073-426 11 50

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera