Artikel från Umeå universitet

Personer som drabbas av ledgångsreumatism har flera år före insjuknandet förhöjda nivåer i blodet av specifika antikroppar mot tandbakterier och virus. De har även skador i käkben och skelett som tyder på att bennedbrytningen startar innan sjukdomen bryter ut.

– Det är troligt att insjuknandet i ledgångsreumatism startar i kroppen många år innan symtomen blir tydliga. Förhoppningen är att man i framtiden ska kunna bromsa eller hejda sjukdomen innan den bryter ut genom att kunna ställa en tidig diagnos, säger Linda Johansson, doktorand vid Umeå universitet.

I sin avhandling har Linda Johansson studerat över 500 blodprov som lämnats till Medicinska biobanken i norra Sverige från individer som senare insjuknande i reumatoid artrit, ledgångsreumatism, samt blodprov från samma personer efter insjuknandet. Hon har även i samarbete med tandläkare granskat röntgenbilder av tänder från friska personer som senare insjuknade samt röntgen av händer och fötter vid insjuknandet.

Antikroppar mot munhålebakterier
Det visade sig att personer som senare i livet kommer utveckla ledgångsreumatism har ökade nivåer av specifika antikroppar i blodet mot en munhålebakterie som visat sig ha samband med tandlossning samt Epstein-Barr-virus. Vissa antikroppar kunde ses i blodet redan tolv år före insjuknandet. Individer med dessa antikroppar hade en förhöjd risk att utveckla ledgångsreumatism senare i livet.

Hos dessa individer kunde även en förhöjd mängd av en blodmarkör för nedbrytning av ben återfinnas, många år innan de fick reumatismdiagnosen. Den bennedbrytande markören hängde inte bara samman med skador i käkbenet innan insjuknande, utan man kunde även se ett samband med denna markör och skador i händer och fötter redan vid insjuknandetillfället.

Viktigt stoppa destruktiva processer
– Ledgångsreumatism orsakas av allt att döma av ett samspel mellan många olika faktorer i form av arv, miljö, infektioner och levnadsvanor. Om man i förväg kan se att en individ har förhöjd nivå av vissa riskfaktorer, kan man eventuellt i gengäld försöka reducera andra för att förebygga sjukdomen, säger Linda Johansson.

Reumatoid artrit, ledgångsreumatism, är en kronisk inflammatorisk autoimmun sjukdom som drabbar 0,5 – 1 procent av Sveriges befolkning. Idag finns ingen bot för sjukdomen, men en tidig diagnos och ett snabbt insättande av behandling är viktig för att förhindra de destruktiva processer som sjukdomen medför.

Avhandlingen:
Faktorer av potentiell betydelse för utvecklingen av reumatoid artrit. (Engelsk titel: Insight into processes preceding the onset of rheumatoid arthritis)

Kontakt:
Linda Johansson, linda.e.johansson@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera