Tema

När verkligheten blir en kopia av det digitala originalet

Simuleringar för sjukvård och industri kan optimeras digitalt – och resultatet kan sedan användas på riktigt. Forskare vid Högskolan i Skövde skapar virtuella miljöer för att förbättra design och produktionsprocesser.

Kan det digitala vara original och verkligheten en kopia? Det kanske låter som science fiction. Men när det handlar om simuleringar för framtidens sjukvård och industri fungerar det just så.

Vid Högskolan i Skövde pågår forskningsarbeten relaterat till såväl sjukvård- som industrisektorn där simuleringar med tester och scenarier först skapas, utspelas och optimeras digitalt. För att sedan, när allt är grundligt genomarbetat, göra skillnad på riktigt. I den verkliga kopian.

– Det handlar om att designa och förbättra produktionsprocesser inom industrin och sjukvården. Simuleringar ger också underlag till beslutsfattare för att kunna fatta rätt beslut i ett utvecklingsarbete, berättar Ainhoa Goienetxea, doktorand på institutionen för ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Skövde.

Skaraborgs Innovativa Miljöer, som simuleringsprojekten är knutna till, ska öka tillgången till simulering, forskning och demonstratorer för i första hand små- och mellanstora företag, vilket i förlängningen skapar tillväxt och ökad konkurrenskraft i regionen. Projektet bygger på reella behov från näringslivet och den offentliga sektorn och ska stimulera nya innovativa lösningar.

Simuleringar som gör skillnad för patienter
Projektet har två spår: Virtual Health (med sjukvårdsfokus) och Virtual Engineering (med industrifokus).

– Vi kan behöva tänka i nya banor för att lösa de utmaningar som finns inom sjukvården. Och då kan simuleringar göra skillnad. Hur kan vi minska väntetider för patienter? Hur bör vi designa en ny akutmottagning? Inom industrin har man, på sina håll, kommit en bit på väg. Och inom sjukvården kan tester i den virtuella miljön göra skillnad för människor som är i behov av vårdinsatser. Så det är väldigt viktigt att satsa på framöver, säger Ainhoa Goienetxea.

Kontakt:
Ainhoa Goienetxea, doktorand, Högskolan i Skövde, ainhoa.goienetxea@his.se, 0500-44 85 82

När verkligheten blir en kopia av det digitala originalet

 lästid ~ 1 min