Artikel från Stockholms universitet

Mossan Warnstofia fluitans som växer i vatten i norra delarna av Sverige har förmågan att snabbt samla på sig arsenik från vatten. Genom att odla mossan i bäckar och andra vattendrag med hög arsenikhalt kan denna upptäckt från Stockholms universitet leda till ett miljövänligt sätt att rena vatten ifrån arsenik. 

 

– Våra experiment visar att mossan har en väldigt hög arsenikreningskapacitet. Det tar inte mer än en timme att få bort 80 procent av arseniken ifrån en behållare med vattnet. Då har vattnet nått en så låg arseniknivå att det inte längre är skadligt för människor, säger forskningsassistent Arifin Sandhi som har utfört experimenten.

Arifin Sandhi samlar moss- och vattenprover från gruvdriftarealerna i Skelleftefältet. Bild: Maria Greger

Renare vatten i gruvområden med hjälp av mossa
Tidigare användes arsenik i träprodukter, men år 2004 förbjöds ämnet. Arsenik når ändå fortfarande mark- och vattensystem genom gruvdrift, vilket beror på att mark och berggrund i vissa delar av Sverige innehåller arsenik naturligt. I förlängningen leder gruvdriften i dessa områden till att dricksvattnet och det vatten som används till bevattning av odlingar också innehåller förhöjda arsenikhalter. Växterna tar upp arsenik från jorden och ämnet hamnar till slut i maten som vi äter. I Sverige gäller det till exempel vete, rotgrönsaker och bladgrönsaker. I andra länder samlas det till exempel mycket arsenik i ris.

– Hur mycket arsenik vi får i oss beror i slutändan på hur mycket vi äter av de här matvarorna och hur och var de är odlade. Målsättningen är att filtrera bort arseniken innan vattnet används som dricksvatten och bevattningsvatten. På så sätt skulle arseniken inte ta sig vidare till våra livsmedel, säger Maria Greger.

I norra delen av Sverige är vatten från gruvområden ofta förorenat av arsenik.

– Vi hoppas att det här växtbaserade våtmarkssystemet som vi håller på att utveckla ska lösa arsenikproblemet i Sveriges nordliga gruvområden, säger Maria Greger, docent vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet, som leder forskargruppen.

Artikel
Phytofiltration of arsenic by aquatic moss (Warnstorfia fluitans)

Kontakt
Maria Greger, docent vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet som leder forskargruppen, maria.greger@su.se, 0708-16 12 11

Arifin Sandhi, doktorand vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, KTH, asandhi@kth.se, 073-592 89 96.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera