NASA/JPL-Caltech/MSSS
Artikel från Umeå universitet

Mineraler finns överallt och deras interaktion med vatten och is spelar en mycket viktig roll i naturen. Detta gäller både på Jorden och på Mars. Mineraler spelar en central roll i biogeokemiprocesser, vattnets kretslopp och mark-luftgasutbyten.

Mineraler på planeten Jorden, som blåst in i atmosfären från jordar och vulkaner spelar nyckelroller i molnformation och är viktiga aktörer för klimatförändringen. Mineraler på planeten Mars, som innehåller järnoxid och skiktade silikater såsom exempelvis montmorillonit, kan spela liknande roller på Mars. I alla dessa exempel är mineralerna täckta av vattenånga eller is i filmer som kan vara så tunna som några nanometer.

Vi behöver en grundläggande förståelse för mineralers roll i vatten- och isväxelverkan på molekylär nivå. Är dessa interaktioner relaterade till den faktiska kemin eller de fysikaliska egenskaperna hos mineralpartiklar?

Rymdkemi
Merve Yeşilbaş har i sitt avhandlingsarbete fokuserat på denna frågeställning genom att först identifiera allmänna egenskaper hos vatten- och isfilmbildning på ett stort antal mineraler som motsvarar deras förekomster i jord, atmosfär och på Mars.

Därefter har Merve Yeşilbaş studerat mineralen montmorillonit för att förstå vatten- och isbildning inom och mellan aggregerade partiklar och hur dessa sammansättningar påverkar utbytet med koldioxid.

– Min avhandling fungerar förhoppningsvis som en språngbräda för vidare kemiska och fysiska studier om mineralers vatten- och isfilmer, och bidrar till att utveckla vår förståelse för geokemi i jordar, atmosfäriska processer och till och med rymdkemi.

Den metod som Merve främst använt i den experimentella delen av arbetet är vibrationsspektroskopi, med hjälp av kemometrisk analys.

Avhandlingen:
Thin water and ice films on minerals: a molecular level study

Kontakt:
Merve Yeşilbaş, 072 – 219 57 60, merve.yesilbas@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera