Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 april 2018

Vanliga mediciner sätter mer avtryck i kroppen än vi hittills trott

Vanliga mediciner mot till exempel högt blodtryck och höga blodfetter har stor påverkan på proteinbiomarkörer för hjärtsjukdomar, cancer och olika inflammatoriska markörer. Det visar forskning från Uppsala universitet.

Resultaten gäller även efter att forskarna tagit hänsyn till genetiska effekter, livsstilsfaktorer, ålder och kön hos deltagarna i studien.

Förvånades över den stora påverkan
Vanliga mediciner mot exempelvis högt blodtryck tas ofta av användarna under lång tid, ibland livslång behandling med få eller inga omedelbart kännbara biverkningar för individen. De nya resultaten baseras på en storskalig undersökning av metaboliska konsekvenser och visar för första gången påverkan av vanlig medicinering på proteinnivå i en studiegrupp på över 900 personer.

– Vi har kartlagt nivåer för över 450 proteinbiomarkörer i blod och tittat specifik på vad som skiljer sig i biomarkörnivåer mellan individer som tar vanliga mediciner och de som inte tar dem, efter att ha justerat nivåerna beroende på individernas livsstil och ärftliga faktorer. Det som förvånade oss var att en del mediciner hade stor påverkan på hundratals biomarkörer medan andra påverkade bara en eller två, säger Stefan Enroth en av forskarna som skrivit studien.

Forskarna hittade även oväntade effekter på en del proteinmarkörer som vanligtvis är förknippade med ökad risk för sjukdom eller försämrad prognos, men även positiva effekter.

Behövs bred kartläggning av vanliga mediciners effekt
– Våra resultat understryker behovet av bred kartläggning av vanliga mediciners effekter på det mänskliga proteomet. För att förstå alla metaboliska konsekvenser av kronisk medicinering behövs stora studier med patientgrupper som studeras före och under medicinering, säger Ulf Gyllensten, professor i medicinsk genetik vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet.

I artikeln presenteras även över åtta tusen kovariat-biomarkörpar där kovariaten har inverkan på proteinnivåer och över 17 000 genetiska markörer som påverkar en eller fler av 109 proteiner. Resultaten har publicerats i open access-tidskriften Scientific Reports.

Artikel:
Stefan Enroth et al, Systemic and specific effects of antihypertensive and lipid-lowering medication on plasma protein biomarkers for cardiovascular diseases, Scientific Reports, 2018

Kontakt:
Stefan Enroth, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet, stefan.enroth@igp.uu.se

Ulf Gyllensten, professor i medicinsk genetik vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet, ulf.gyllensten@igp.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera