Tema

Checklistor ger bättre mjukvaruutveckling

Utveckling av mjukvara blir bättre med checklistor. Listorna bidrar till ökad förståelse för arbetsuppgifterna, och en mer realistisk tidsuppskattning, enligt forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

Att använda checklistor är ett vanligt arbetsredskap för kvalitetssäkring inom många områden. De visar sig funka bra även vid agil mjukvaruutveckling, enligt en avhandling av Muhammad Usman i programvaruteknik vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

Många studier har visat att tidsuppskattningarna inom mjukvaruutveckling inte är tillförlitliga och ofta för optimistiska. I avhandlingen identifieras och organiseras faktorer för att göra dem mer tillförlitliga. Baserat på dessa faktorer utvecklas checklistor för att förbättra tidsuppskattningen i agil mjukvaruutveckling i praktiken.

I fallstudier hos företag ledde användningen av checklistorna till en högre noggrannhet i tidsuppskattningarna och en lägre tendens för underskattning. Vidare rapporterade studiedeltagarna att användningen av checklistorna förbättrade förståelsen för uppgifterna, minskade sannolikheten för att glömma bort uppgifter och faktorer, ökade förtroendet för tidsuppskattningarna och generellt ledde till mer objektivitet i tidsuppskattningsprocessen.

Avhandlingen beskriver också en process för att utveckla checklistor och att gradvis förbättra och anpassa dem för en specifik kontext inom mjukvaruutveckling. Processen användes framgångsrikt i tre mjukvaruföretag.

Kontakt:
Muhammad Usman, muhammad.usman@bth.se (engelsktalande)

Checklistor ger bättre mjukvaruutveckling

 lästid ~ 1 min