Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Mer samarbete mellan skola, socialtjänst, sjukvård och polis i kombination med fysiska förändringar i miljön kan minska droghandeln, konstaterar forskare som studerat droghandeln i centrala Sundsvall.

Droghandeln i centrala Sundsvall omfattar tre riskgrupper där ungdomar utgör en av riskgrupperna. Det visar en förstudie som genomförts av Mittuniversitetet inom ramen för samverkansavtalet med Sundsvalls kommun. I studien konstateras också att en satsning på just ungdomar kan minska droghandeln.

Unga ramlar mellan stolarna
– Vår rekommendation är att utveckla ett teambaserat arbetssätt där skola, socialtjänst, sjukvård och polis arbetar individanpassat för den enskilde personens skull. Som det är nu slussas de unga mellan olika stödsystem, men det är lätt för dem att smita undan och ramla mellan stolarna, och därmed förlorar vi möjligheten att ge rätt stöd på en gång, säger Teresa Silva, docent i kriminologi på Mittuniversitetet.

Teresa Silva har under 2017 och 2018 studerat droghandeln vid Navet, busstationen i centrala Sundsvall. Förstudien har genomförts i samverkan med Sundsvalls kommun, på uppdrag av den lokala polismyndigheten i Sundsvall och fokuserar på droghandeln i regionen, Navets roll för den öppna droghandeln i Sundsvall och metoder för att minska droghandeln.

– De preliminära resultaten visar att det sker öppen droghandel med i första hand receptbelagd medicin som smärtstillande, lugnande och antidepressiv medicin samt Cannabis och alkohol vid Navet. Det är inte så stor handel av tunga droger, säger Teresa Silva.

Tre riskgrupper köper droger
Det finns tre riskgrupper som idag köper droger vid Navet. Den första är unga personer som hamnat snett av olika anledningar och som behöver få rätt stöd för att inte hamna i ett riskbeteende och drogmissbruk. En annan grupp är de tunga droganvändarna som ofta har ett förflutet som missbrukare. Den tredje riskgruppen är socialt isolerade personer utan ekonomiskt stöd från familj eller samhälle, en del av dem är utrikesfödda, och som vistas vid Navet för att de inte har någonstans att ta vägen.

I förstudien studeras olika faktorer som kan bidra till att minska försäljningen av droger. Genom att bygga om så att fler personer känner sig trygga kan man minska droghandeln. De åtgärder som kan föreslås är att ha stora fönster, mer belysning, biljettförsäljning och bemanning som skapar mer folk i rörelse.

– Vi vill att centrala Sundsvall ska vara en plats där det är tryggt att vistas för allmänheten. Det kan vi göra genom att till exempel öka överblickbarheten och den informella kontrollen i form av en ökad rörlighet av människor i området. Men vi får inte underskatta att frågan om att öka tryggheten är komplex, säger Helen Otterström, trygghetssamordnare vid Sundsvalls kommun.

Teresa Silva hoppas nu kunna fortsätta sin forskning med att bland annat studera drogmarknaden i Norra Skandinavien och droghandeln på Internet.

Kontakt:
Teresa Silva, docent i kriminologi på Mittuniversitetet, 010-142 85 06
Helen Otterström, trygghetssamordnare på Sundsvalls kommun, 060-19 15 44

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera