Artikel från Högskolan i Skövde

Som operatör arbetar man ofta områdesindelat, vilket kan bli ineffektivt och skapa ojämn arbetsbelastning. Med ny teknik går det att jämna ut arbetsbelastningen mellan operatörerna i ett arbetslag och skapa högre flexibilitet.

Det är forskare vid Skövde högskola som i samarbete med industrin utvecklat en mobilapp med syfte att öka lagandan och attrahera en ny generation operatörer in på fabriksgolvet.

– Det vi har gjort i det här projektet är att ta fram tre olika IT-lösningar, berättar Anna Syberfeldt, professor i produktionsteknik vid Högskolan i Skövde. Det rör sig om datainsamling, optimering och användargränssnitt.

– Det vi använder lösningarna till är att samla in stora mängder data från olika datakällor i produktionen. Den information som vi samlar in använder vi sedan för att optimera arbetsflödet.

Operatörer och forskare har samarbetat
Ytterligare mål med projektet YOU2 som är ett samarbete med Volvo Group Trucks Operations, har varit att skapa bättre förutsättningar för upplärning av nya operatörer och att underlätta förbättringsarbete genom lättare planeringsstöd för operatören.

Den nya IT-lösningen betyder att varje operatör har en smart telefon med en mobilapp som talar om hur arbetsdagen ser ut; exempelvis vad operatören ska utföra och i vilken ordning. Om det dyker upp något som behöver åtgärdas akut, meddelar appen det genom vibration och ett meddelande.

Operatörerna på Volvo GTO har själva varit med och designat mobilappen och utformningen är baserad på Artificiell Intelligens.

– Genom att samverka nära med industrin i ett projekt av den här kalibern skapar vi tillsammans stor industrinytta. Dels får industrin en bättre arbetsmiljö och kan attrahera unga människor till fabriksgolvet och dels så får vi forskare möjlighet att utvärdera vår forskning ”in action” i industrimiljö, säger Anna Syberfeldt.

Kontakt:
Anna Syberfeldt, professor i produktionsteknik, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Högskolan i Skövde, anna.syberfeldt@his.se, 0500-448577

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera