Artikel från Umeå universitet

Forskare vid Kemiska institutionen, Umeå universitet, har upptäckt en ny mekanism som förklarar hur ett enzym kan skilja mellan två kemiskt mycket likartade substrat, ATP och GTP.

Ett substrat är den molekyl som binder till den aktiva ytan i ett enzym, varpå enzymet katalyserar en kemisk reaktion som gör att substratet omvandlas till en produkt.

Enzymer som katalyserar livsviktiga processer i cellerna måste kunna plocka ut och känna igen sina substrat i den cellulära soppan, vilket är komplicerat då många liknande molekyler är närvarande.

Speciellt viktigt blir det om de liknande substraten är nödvändiga i andra, lika livsviktiga, processer.

Ett av de viktigaste substraten i en cell är energimolekylen ATP. ATP känns bland annat igen av det essentiella enzymet adenylatkinas, vars funktion är att kontrollera energibalansen i celler.

GTP är en molekyl som skiljer sig från ATP med bara ett par atomer. I jämförelse med ATP har GTP specifika cellulära funktioner, till exempel vid proteinsyntes och signalering.

Enzymlåsning skyddar viktig molekyl
En forskargruppering vid kemiska institutionen har nu upptäckt och utrett den molekylära mekanism som förklarar hur adenylatkinas kan skilja på ATP och GTP. Detta är viktigt i celler eftersom GTP behöver ”skyddas” eftersom det förekommer i mycket mindre mängd och behövs för speciella funktioner.

– Vi fann att ATP triggar en aktiverande konformationsändring hos enzymet. Vid bindande av GTP däremot låser sig enzymet i en inaktiv konformation. Endast den ATP-bundna formen av enzymet leder till enzymatisk katalys, säger Magnus Wolf-Watz, universitetslektor vid Kemiska institutionen och en av forskarna bakom studien.

Denna skenbart enkla mekanism ger ett effektivt skydd för GTP-poolen i en cell genom att adenylatkinas deaktiveras om GTP binder.

– Vi upptäckte också att samma aminosyror som var viktiga för korrekt inbindning av ATP också ser till att GTP binds i den låsta och inaktiva konformationen, fortsätter Magnus Wolf-Watz. Slutsatsen är att ett antal aminosyror i enzymet evolutionärt selekterats för dubbla roller, vilket är en helt ny upptäckt.

Upptäckten var möjlig genom ett interdisciplinärt angreppssätt som har innefattat röntgenkristallografi, syntetisk organisk kemi och NMR-spektroskopi, uppger forskarna.

Artikel:
Molecular Mechanism of ATP versus GTP Selectivity of Adenylate Kinase, Per Rogne, Marie Rosselin, Christin Grundström, Christian Hedberg, Uwe H. Sauer, and Magnus Wolf-Watz, Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS.

Kontakt:
Magnus Wolf-Watz, universitetslektor, Kemiska institutionen, Umeå universitet,magnus.wolf-watz@umu.se, 090-786 76 90
Uwe Sauer, universitetslektor, Kemiska institutionen, Umeå universitet, uwe.sauer@umu.se,090-786 59 30
Christian Hedberg, universitetslektor, Kemiska institutionen, Umeå universitet, christian.hedberg@umu.se, 090-786 56 84

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera