Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Riskutbildningen för motorcyklister bör förändras för att de blivande förarna ska ändra synen på riskfyllt beteende. Forskare på VTI rekommenderar en utbildning som utgår från elevens erfarenheter och fokuserar på diskussion, mer än på ren kunskapsöverföring.

2009 infördes en obligatorisk riskutbildning för behörighet A och A1, tung och lätt motorcykel, för att öka motorcyklisters riskmedvetenhet. VTI har gjort en studie för att följa upp en tidigare utvärdering som visade på brister i utbildningen.

– Jämfört med tidigare studie har det i många fall skett en positiv förändring i synen på riskfyllt beteende som mc-förare. Trots detta finns det fortfarande en förbättringspotential vad gäller säkerhetsmedvetandet, säger Sonja Forward, forskare på VTI.

I likhet med studien från 2010 gäller det främst synen på hastighetsöverträdelser men också trötthet samt att den egna körförmågan övervärderas av eleverna.

Distansutbildning innan lärarledd riskutbildning
Resultaten visar också att utbildningarna fokuserade alldeles för mycket på ren kunskapsöverföring, vilket inte räcker för att förändra ett beteende. För att få en person att vilja ändra sitt beteende bör utbildningen syfta till att motivera individen till handling.

– Eleven behöver få hjälp att reflektera över sina egna brister samtidigt som det nya presenteras på ett attraktivt sätt. Detta görs bäst om undervisningen är elevcentrerad, det vill säga utgår ifrån elevens tidigare erfarenheter samtidigt som den utmanar deras redan etablerade föreställningar, säger Sonja Forward.

I rapporten lämnar forskarna förslag på en rad förändringar då det gäller Transportstyrelsens föreskrifter, men också mera allmänt. Den mest omfattande förändringen som de föreslår är att alla elever genomgår en distansutbildning innan den lärarledda riskutbildningen. Distansutbildningen bör avslutas med ett on-line test. Syftet är att ge eleverna grundläggande faktakunskaper som var och en kan göra i sin egen takt, vilket ger mer utrymme för diskussion och reflektion då de sen träffas i klassrummet.

Studien innefattade en enkätstudie, observationer och intervjuer med utbildningsansvariga.

Rapport:
En utvärdering av den obligatoriska riskutbildningen för motorcyklister, Sonja Forward, Per Henriksson, Christopher Patten, VTI rapport 967

Kontakt:
Sonja Forward, 013-20 41 33

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera