Tema

Koldioxiden ska fångas in och återanvändas

Forskare vid Luleå tekniska universitet använder biokemiska metoder för att fånga in koldioxid från industrier. Målet är att koldioxiden sedan ska omvandlas till etanol eller baskemikalier med breda användningsområden.

Som enda svenska universitet deltar Luleå tekniska universitet i det prestigefulla EU-finansierade forskningsprojektet BioRECO2VER, som sker i nära samarbete med processindustrier i Europa. Syftet är att med hjälp av storskaliga och miljövänliga metoder minska koldioxidutsläpp från industrier.

Internationell forskning för att minska koldioxidutsläpp
Projektet BioRECO2VER är ett Horizon 2020-projekt med 13 deltagande parter från forsknings- och teknikorganisationer, universitet och industriföretag i Spanien, Italien, Polen, Tyskland, Nederländerna och Sverige. Syftet är att med hjälp av storskaliga och miljövänliga metoder minska koldioxidutsläpp från industrier. BioRECO2VER är det största pågående forskningsprojektet i Europa inom detta område. Luleå tekniska universitet är enda svenska universitet som deltar.
Budgeten för Luleåforskarna är sex miljoner kronor under fyra år. Forskningssamarbetet koordineras från belgiska forskningsinstitutet VITO.

– Vår uppgift på Luleå tekniska universitet är att visa att vi – med hjälp av miljövänlig teknik som vi utvecklar – kan fånga in och avskilja koldioxid ur rökgaserna med biokemiska metoder. Sedan ska andra forskare i Europa omvandla koldioxiden och visa att det fungerar även på storskalig nivå, säger Ulrika Rova, professor i biokemisk processteknik.

Skickar rökgas till Luleå
Inom kort kommer gasflaskor med komprimerad koldioxidhaltig rökgas från två cementindustrier, Orlen i Polen och Cementos Portland Valderrivas i Spanien, att anlända till Luleå tekniska universitet.

– Det är väldigt viktigt för oss forskare att samarbeta direkt med stora ledande industrier i Europa, säger Ulrika Rova.

Hon och hennes forskarkollegor Paul Christakopoulos och Magnus Sjöblom har utvecklat en tillämpbar teknik för avskiljning av koldioxid från rökgaser med hjälp av effektiva enzymer som ger hög infångningsförmåga och har hög stabilitet i extrema miljöer, som just rökgaser. Nu vill forskarna optimera tekniken genom att utveckla nya, tåligare enzymer för processindustrin.

– Det här är nya innovativa metoder med hög potential att kunna tillämpas inom ett område som är en global angelägenhet, säger Ulrika Rova.

Målet med BioRECO2VER är att visa att det är storskaligt, tekniskt och ekonomiskt möjligt att fånga in koldioxid direkt från industrin, för att sedan med industriell bioteknik omvandla koldioxiden till baskemikalier med breda användningsområden, som isobuten och laktat.

Ytterligare två projekt
Parallellt med BioRECO2VER utvecklar Luleåforskarna, i samarbete med Umeå universitet, tekniken ytterligare i ett projekt finansierat av Energimyndigheten.

I ett tredje projekt, finansierat av Vetenskapsrådet, arbetar forskargruppen inom biokemisk processteknik för att utveckla innovativa metoder för att med hjälp av mikroorganismer selektivt omvandla koldioxid och förnybar el till etanol.

– En attraktiv form av energilagring är flytande bränsle med en hög energidensitet som effektivt kan transporteras, säger Ulrika Rova.

Kontakt:
Ulrika Rova, professor i biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet, ulrika.rova@ltu.se, 0920-49 13 15
Magnus Sjöblom, forskare i biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet, magnus.sjoblom@ltu.se, 0920-49 10 12

Koldioxiden ska fångas in och återanvändas

 lästid ~ 2 min