Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Personer som snusar har avsevärt högre halter av proteinet cornulin i blodet än icke-snusare. Det är däremot ännu inte klarlagt om de högre halterna i sig innebär någon förhöjd sjukdomsrisk.
– Kunskap om sambandet är värdefull om man ska använda blodmarkörer för sjukdomar, säger Robin Myte, doktorand vid Umeå universitet.

– Men det är möjligt att man bör ha olika gränsvärden eftersom olika livsstilar kan innebära olika bakgrundsnivåer.

Forskare vid Umeå Universitet har alltså undersökt om livsstil kan speglas i nivåerna av 160 olika proteiner i blod. Studien baseras av blodprover och livsstilsdata från Västerbottens hälsoundersökningar.

En enda droppe blod kan avslöja en hel del
Det är numera möjligt att mäta nivåerna av hundratals proteiner i mindre än en droppe blod. Förhoppningen är att ett eller flera av de proteiner som ingick i studien i framtiden ska kunna användas för att upptäcka och förutse sjukdomar som diabetes, hjärt- kärlsjukdomar eller cancer.

Man vet sedan tidigare att tobaksvanor, fysisk aktivitet och alkoholkonsumtion påverkar hälsan, och troligen också proteinsammansättningen i blod. Men sambanden däremellan är till stor del okända.

– Proteinmarkörer är ett spännande verktyg för diagnostik och tidig upptäckt av sjukdomar, men nivåer av olika proteiner kan bero på många olika faktorer. Det är därför vi kartlägger sådan ”normal” variation i proteinnivåer i vår studie, säger Robin Myte.

Så gjorde forskarna

Från var och en av de 138 deltagare i studien analyserades två blodprover tagna med tio års mellanrum. Ett flertal proteiner var kopplade till olika livsstilsbeteenden. Det starkaste fyndet var upptäckten att snusare hade betydligt högre nivåer av proteinet cornulin jämfört med icke-snusare.

Cornulin är ett protein som produceras i bland annat mun och svalg av celler som är utsatta för yttre stress. Det nya sambandet mellan snusning och cornulinnivåer var helt oberoende av ifall deltagarna var rökare.

Sambandet kunde dessutom bekräftas i ett annat provmaterial genom ett samarbete med forskare från Uppsala Universitet, vilket ökar pålitligheten för fyndet. Däremot är det fortfarande oklart om de höga cornulinnivåerna hos snusare är kopplade till deras sjukdomsrisk.

Artikel om studien:
Targeted plasma proteomics identifies a novel, robust association between cornulin and Swedish moist snuff. Anneli Sundkvist, Robin Myte, Stina Bodén, Stefan Enroth, Ulf Gyllensten, Sophia Harlid, Bethany van Guelpel. Scientific Reports, volume 8, Article number: 2320 (2018)

Kontakt:
Robin Myte, doktorand vid Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, robin.myte@umu.se, 073-854 06 32

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera