Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Även en knappt märkbar förkylning hos en nyligen lungtransplanterad person kan ge allvarliga effekter – åratal efter att viruset lämnat kroppen, visar forskning vid Sahlgrenska akademin.

– Vanliga förkylningsvirus under första året efter lungtransplantation verkar påverkar risken för att få en kronisk avstötning på lång sikt, säger Jesper Magnusson, disputerad inom invärtesmedicin på Sahlgrenska akademin, och specialistläkare i lungmedicin på universitetssjukhuset.

Förkylningarna som sådana behöver inte ha gett några allvarligare symptom. Kanske lite nysningar, men inte nödvändigtvis halsont, hosta eller rinnande näsa och ögon.

– Problemet är om de kommer tidigt efter transplantationen, poängterar Jesper Magnusson.

Långa tidsperspektiv
I arbetet med sin avhandling har Jesper Magnusson studerat systematiskt insamlade data och prover från lungtransplanterade personer i Sverige. Det handlar om svårt lungsjuka kvinnor och män som varit mellan 18 och 73 år när ingreppet gjorts.

Transplantation ses generellt som en sista utväg när inget annat hjälper vid exempelvis KOL eller cystisk fibros. I Sverige lungtransplanteras mellan 50 och 60 personer per år, varav cirka 40 i Göteborg. Femårsöverlevnaden är 70 procent. Motsvarande andel internationellt är 55-60 procent.

Det anmärkningsvärda i forskningen har varit de långa tidsperspektiven. Det har tidigare varit känt att patientgruppen kan ta skada av förkylningar efter transplantation, men det har inte funnits belägg för att riskerna kan bestå många år efteråt.

Försiktighet och hygien
En av delstudierna i avhandlingen visar på mer än fördubblad risk för kronisk avstötning i gruppen som hade förkylningsvirus under det första året. Underlaget bestod av 39 individer som transplanetarades 1998-2000 och sedan följdes i 11-13 år.

Vid kronisk avstötning får den transplanterade lungan allt sämre funktion. När lungan inte fungerar som den ska drabbas patienten av andfåddhet och kan exempelvis inte gå lika långa sträckor längre.

Jesper Magnusson betonar vikten av noggrannhet avseende kontaktsmitta och att patienterna i möjligaste mån själva håller sig undan riskfyllda miljöer.

– Man ska vara noggrann med handhygienen och man bör nog inte vara deltagare i stora sociala sammanhang direkt efter transplantationen utan vara varsam i kontakterna.

Avhandlingen:
On viral infections in lung transplant recipients

Kontakt:
Jesper Magnusson, jesper.magnusson@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera