Tema

Mikroalg berikar mat

Algen Dunaliella salina klarar av att växa i några av jordens tuffaste miljöer där inget annat växer, från saltgruvor i Antarktis till saltslätter i tropikerna. Den odlas i dagsläget kommersiellt för dess höga innehåll av antioxidanten betakaroten. Den kan användas i allt från att proteinberika livsmedel som fiskkorv eller glutenfritt bröd till att tillföra antioxidanter och färg till drycker som yoghurt.

– Algen Dunaliella salina innehåller antioxidanter, stärkelse och proteiner som vi kan använda som kosttillskott eller i mat. Proteiner från algerna kan användas för att berika och ge fin struktur och färg till glutenfritt bröd. Antioxidanterna som utvinns ur algen kan tillsättas till exempel till en smoothie, eller yoghurt, som på köpet får en aptitlig gulaktig färg, säger Karin Persson, forskare på RISE.

RISE har medverkat i ett internationellt 4-årigt projekt för att utveckla nya användningsområden och att utvinna högvärdiga produkter ur mikroalgen Dunaliella salina. Projektet, D-Factory, stöttas med 10 miljoner euro från ”Knowledge-Based Bio-Economy” inom EU:s sjunde ramprogram för utveckling inom forskning och teknik.

Utmaningen är att odla algen under kontrollerade former är flera. Dels ska höga halter av önskad uppdelning bildas och dels ska man lyckas skörda biomassan och utvinna det önskade materialet till en så låg kostnad som möjligt. I projektet har forskarna lyckat med att visa att extrakt av mikroalgen Dunaliella salina kan användas som förnybar källa till bland annat hälsoprodukter, mat och foder.

– Nästa steg är att hitta samarbeten med livsmedelsindustrin för att använda upptäckterna och utveckla nya livsmedelsprodukter, säger Karin Persson, på RISE.

Dunaliella salina
Odlas i dagsläget kommersiellt för dess höga innehåll av Betakaroten.
Är kända för sin förmåga att förvandla koldioxid och solljus till kemisk energi.
Kan odlas på mark eller i vatten som inte i övrigt är lämplig för livsmedelsproduktion, och är därför en attraktiv förnyelsebar resurs.

Kontakt:
Karin Persson, 010-516 60 72, karin.persson@ri.se

Mikroalg berikar mat

 lästid ~ 1 min