Tema

Poesin frodas på nätet

Poesins position i offentligheten sägs vara marginaliserad. Men i digitala miljöer med dess publiceringsmöjligheter blommar poesin för fullt. På populära Poeter.se publiceras varje dag kring 300 dikter och 500 kommentarer.

På internet kan vem som helst skriva och läsa poesi – och kalla sig poet, menar umeåforskaren Julia Pennlert. Hon har undersökt poesisajten Poeter.se, som befolkas av runt 37 000 medlemmar.

Ett helt nytt litterärt rum, fullt av skrivande människor och deras texter har öppnat sig, där det handlar om att både läsa och bli läst, mötas och kommentera.

– Det är som ett Facebook för poeter där man följer vissa favoriter, men kanske framförallt, man publicerar sina egna texter och får reaktioner på det man skriver, säger Julia Pennlert.

Nya platser för poesi
Den typen av nätgemenskaper knyter an till äldre former av litterära mötesplatser, men den digitala tekniken påverkar också på olika sätt hur deltagarna skriver, läser och diskuterar litteratur.

– Istället för att vara en genre som är lite undanskymd, smal och ganska osynlig, annat än på kultursidor ibland, är det här något som går i motsatt riktning, på sajten finns ett stort antal dikter publicerade och många aktiviteter och samtal.

– Man skulle kunna säga att digitala plattformar som Poeter.se visar hur diktens genre lever och frodas i form av ett folkskrivande, om man så vill, säger Julia Pennlert.

Genom att studera digital självpublicering och den digitala miljön där dessa texter och författare befinner sig får vi mer kunskap om litteraturens förutsättningar i ett samtida medielandskap, menar hon.

Litteratur med digitalt perspektiv
Det omfattande antalet texter och kommentarer som finns på Poeter.se har gjort att Julia Pennlert blivit inspirerad av digitalt humanistiska perspektiv. Ett perspektiv som under de senaste åren blivit ett etablerat forskningsfält.

Hon har samlat tusentals texter och aktiviteter bland deltagarna som sker på sajten, i en databas. Ett material som är sökbart och möjligt att bearbeta utifrån mängder av olika infallsvinklar.

– På detta sätt visar min avhandling också hur litteraturforskningen kan använda sig av digitala metoder för att studera ett material som befinner sig online, och hur nya former av humanioraforskning som numer samlas under rubriken digital humaniora kan tillämpas i praktiken.

Avhandlingen:
Poesi pågår – en studie av Poeter.se 2003-2016

Kontakt:
Julia Pennlert, julia.pennlert@umu.se, tel. 070-340 71 88

 

Poesin frodas på nätet

 lästid ~ 2 min