Forskningsvillan, ett demonstrationshus, finns i Borås. Bild: RISE
Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Den simulerade familjen Grankvist, som bott tre år i ett demonstrationshus i Borås, visar att det går att komma ner i låg energianvändning. Men det behövs en läroprocess för att en verklig familj ska lyckas lika bra.

Forskningsinstitutet RISE har tillsammans med trähustillverkaren Derome och deras varumärke A-hus tagit fram ett unikt enfamiljshus som är energieffektivt och klimatsmart. Inom projektet NEED4B som startade 2012 byggdes två demonstrationshus, en villa i Borås och en villa i Varberg, med den senaste tekniken inom effektiva energi- och byggnadstekniska lösningar.

– Fokus inom projektet har varit på energieffektivitet, lufttäthet och ett bra inomhusklimat. Takets solcellspaneler har också fungerat väldigt bra på de båda demonstationshusen. Jämfört med ett standardhus är detta enfamiljshus bara 10 procent dyrare i inköp, vilket på sikt betalar igen sig genom lägre energikostnader, säger Anders Carlsson, teknisk chef på Derome Hus.

Projektet har haft stor nytta av det utvecklande samarbetet med RISE och flera tekniska lösningar är också införda i produktionen, så som upphöjd styrsyll och andra mindre konstruktionsdetaljer.

Simulerad familj och riktig familj bodde i var sitt hus
Redan 2014 flyttade simuleringsfamiljen Grankvist in i Forskningsvillan, ett av demonstrationshusen, i Borås. Familjen representerar en typisk genomsnittlig familj med representativa vanor och aktiviteter. De har nu under flera års tid övervakats, mätts och analyserats av forskare i projektet.

Simuleringsfamiljen har också blivit jämförda med en riktig familj, som bor i det andra demonstrationshuset, i Varberg. I ett lågenergihus har brukarbeteendet en procentuellt större inverkan på energianvändningen än i ett vanligt hus, eftersom lågenergihuset använder mindre energi för uppvärmning och tekniska funktioner. Projektet har därför även gjort beteendestudier kring hur man använder tekniken på den riktiga familjen i Varberg.

Förbättrad husmodell
Över 6 000 forskartimmar har lagts på att upprätta en metodik runt lågenergibyggnation, förbättra lösningarna i husmodellen och att analysera resultaten. Resultaten visar bland annat att energianvändningen i Forskningsvillan i Borås är betydligt lägre än dagens myndighetskrav som tillåter tre gånger högre energianvändning.

Energianvändningen i Forskningsvillan i Borås är uppmätt till 18 kWh/m2 per år. Detta är betydligt lägre än dagens myndighetskrav, Boverkets byggregler (BBR), som tillåter 55 kWh/m2 per år. I demonstrationshuset i Varberg, där den verkliga familjen bor, har man mätt energianvändningen till 30 kWh/m2 per år.

– Under den första delen av mätperioden i Varberg upptäckte vi att energianvändningen var onormalt hög, vilket berodde på en felaktigt inställd ventilation. Detta justerades, men ändå drog huset i Varberg betydligt mer energi än motsvarande i Borås.

Läroprocess krävs
I projektet genomfördes också intervjuer med familjen i Varberg och vi kunde då konstatera att det fanns ett vädringsbeteende som bidrog till den höga energianvändningen. När vi har räknat på det, så står den felaktiga inställningen och brukarbeteendet kopplat till ventilationen för hela 10 kWh/m2 per år i onödig energianvändning. Så om man räknar bort den onödiga energianvändningen är de båda husen fullt jämförbara, påpekar Lisa Ossman, projektledare på RISE.

– Projektet visar tydligt att det har varit en läroprocess för den verkliga familjen att förstå hur styrningen fungerar i de tekniska lösningarna i huset. Det gäller ju att de som bor i husen använder sig av den kapacitet som finns i de tekniska lösningarna och att man inte använder sig av tidigare invanda beteenden. Så här behöver vi och hela branschen verkligen jobba vidare för att öka förståelsen för handhavandet av tekniken hos de som bor i husen, så att man verkligen använder sig av den energieffektiva tekniken, säger Anders Carlsson.

Simuleringsfamiljen flyttar ut
När nu projektet avslutas så kommer simuleringsfamiljen Grankvist att flytta ut från Forskningsvillan, som kommer att fortsätta att användas som ett fullskalecentrum för forskning om framtidens boende.

– Projektet har gett oss oerhörd kunskap som kommer att vara vägledande för hur vi kan leva och bo klimatsmart – redan nu och i framtiden. De båda familjerna, både familjen Grankvist och den verkliga familjen, har starkt bidragit till viktig fakta kring lågenergihus. Flera andra forsknings- och utvecklingsprojekt kommer – precis som NEED4B-projektet – också att testa och utvärdera ny, innovativ teknik och metoder i den kontrollerade, men ändå verklighetstrogna miljön. Så nu kommer nya simuleringspersoner att flytta in i villan, avslutar Lisa Ossman.

Kontakt:
Lisa Ossman, RISE, lisa.ossman@ri.se, 070-658 58 73
Anders Carlsson, Derome, anders.carlsson@derome.se, tel 0300-56 88 12.

Mål att minska energianvändningen med 60 procent
Bygget av de båda klimatsmarta pre-fabricerade trävillorna i Borås och Varberg har skett inom ramen för det EU-finansierade samarbetsprojektet NEED4B som startade 2012 och som avslutas nu i början av 2018.

Projektet har gått ut på att stimulera byggnationen av energiekonomiska byggnader – bostäder, kontor och offentliga byggnader. Byggnaderna följdes sedan upp under två års tid för att säkerställa att målen nås. Alla byggnader har ett sammantaget mål att minska energianvändningen med drygt 60 procent jämfört med dagens myndighetskrav.

Övriga demonstrationsbyggnader finns i Belgien, Italien, Spanien och Turkiet. Lärdomarna från projektet sprids sedan och bidrar förhoppningsvis till att göra all nyproduktion av byggnader energieffektivare.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera