Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Frivilliga som snabbt påbörjar räddningsarbete vid olyckor räddar liv. Räddningstjänsten samverkar allt oftare med andra aktörer, både yrkesverksamma och frivilliga för att komplettera resurserna vid en insats, visar forskning från Linköpings universitet.

Det blir allt vanligare att räddningstjänsten samverkar med andra aktörer, både yrkesverksamma och frivilliga för att komplettera resurserna vid en insats.

Många gånger finns andra personer närmare olycksplatsen än räddningstjänsten, som därmed snabbt kan påbörja en första insats, vilket kan vara avgörande vid olyckor som brand, trafikolyckor eller drunkning.

Forskningsrapporten från CARER (Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem vid Linköpings universitet) handlar om hur man med hjälp av nya aktörer kan förkorta insatstiderna till olyckor.

Den bygger på ett projekt tillsammans med bland andra Räddningstjänsten Östra Götaland och Norrköpings kommun, där man studerat vilka yrkesgrupper som skulle vara lämpliga att använda som förstainsatsaktörer, och vad dessa kräver i form av utbildning och utrustning.

Enkel utrustning räcker värdefull insats
Resultaten visar att personer ut ett flertal yrkesgrupper med ganska enkel utrustning och utbildning kan göra en värdefull insats. För framgång krävs dock teknisk integration med den professionella räddningstjänstens system, och rutiner och organisation för att den utlarmade personen ska kunna lämna sitt ordinarie arbete.

– Detta kan ses som ett exempel på hur blåljusorganisationernas insatser kan kompletteras och utvecklas med hjälp av nytänkande, samverkan och teknisk utveckling, säger Tobias Andersson Granberg, projektledare för projektet och forskare vid CARER.

Forskning om respons och räddningssystem

Resultaten den här forskningen kommer att presenteras tillsammans med annan forskning på seminariet Framtidens skadeplats, som anordnas den 1 februari på Katastrofmedicinskt centrum vid Linköpings universitet.

Detta är ett av projekten som bedrivs på området inom det tvärvetenskapliga forskningscentret Centrum för forskning om respons och räddningssystem (CARER) vid Linköpings universitet . 

Rapporten:
Effektivt sambruk av kommunala resurser för ökad säkerhet och trygghet

Kontakt:
Projektledare Tobias Andersson Granberg, tobias.andersson.granberg@liu.se, 011-36 32 13

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera