dubbel
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Tjänstemän med ansvar för tvärsektoriella frågor, som hållbarhet, mänskliga rättigheter och folkhälsa, blir allt fler i kommunal förvaltning – på grund av ökad komplexitet i verksamheten. Samtidigt blir viktiga politiska värdekonflikter otydliga när tjänstemännen anpassar sina frågor till mottagaren.

Gemensamt för dessa tjänstemän, ofta kallade strateger, är att de har formella uppdrag att övervaka och lobba för strategiska politikområden som ska genomsyra hela verksamheten. Utan formella maktbefogenheter ska de ändå leverera resultat. De mer informella påverkansmöjligheter de då utvecklar ligger i linje med nyare sätt att styra, men kan också bidra till att maskera politiska värdekonflikter.

– Strategerna skaffar sig inflytande bland annat via nätverksbyggande, säger Petra Svensson som skrivit en avhandling om ämnet vid Göteborgs universitet.

Vinklar frågan efter mottagaren
I det kontaktskapande arbetet väljer de att vinkla en fråga olika beroende på vem de för tillfället talar med. Exempelvis kan en strateg som ska lyfta barns levnadsförhållanden i kommunen med socialdemokratiska politiker prata om jämlikhet, men när de pratar med borgerliga politiker betonas istället barns rätt till god hälsa.

– I slutändan blir faktiska resultat realiserade, men arbetssättet kan göra att viktiga politiska värdekonflikter inte kommer upp till diskussion, säger Petra Svensson.

– Samtidigt är tvärsektorstrategerna hängivna sin roll som tjänstemän i den politisk-administrativa organisationen och är väldigt måna om att lyssna in politiken.

För sin studie har Petra Svensson intervjuat 27 kommunala tvärsektorstrateger, jämfört cirka 100 platsannonser för olika kommunala tjänstemannakategorier samt genomfört en enkätstudie riktad till fyra professionella nätverk som samlar kommunala strateger.

Tydliggör dilemman
När hon varit ute och föreläst om sina resultat har hon fått ett stort gensvar för att hon tydliggör dilemman kring strategernas funktion som de själva, och kollegor, har svårt att sätta ord på. Tvärsektorstrategerna befinner sig i en skärningspunkt mellan ett traditionellt hierarkiskt förvaltningssätt och nyare tänk baserade på nätverksstyrning och ”deliberation”, att lösningar vaskas fram i breda diskussioner mellan olika aktörer – utanför och inom förvaltningen.

– Många jag träffat är lättade över att få lyfta krockarna mellan dessa olika förvaltningstraditioner, säger Petra Svensson.

Hon ger också några förslag på hur tvärsektorstrategernas arbete i förvaltningarna kan förbättras.

Flera strategier under samma paraply
– Håll koll på perspektivträngseln. De flesta tvärsektoriella frågor har bäring på varandra. När dessa presenteras en och en skapar det en överbelastning i systemet. Ett sätt att komma runt detta och skapa mer samordning är exempelvis att inrätta råd som samlar flera strategier under ett paraply.

– Kom också ihåg att det nya sällan är helt nytt, utan istället handlar det om nya angreppssätt för analys. Många aspekter av de tvärsektoriella perspektiven finns redan i löpande verksamhet. Utgå ifrån detta istället för att lägga det strategiska som något nytt ovanpå.

Avhandlingen:
Cross-sector strategists. Dedicated bureaucrats in local government administrations

Kontakt:
Petra Svensson, petra.svensson@spa.gu.se, 031-786 59 21, 070-566 67 36

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera