Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

”Hur borde det vara?” Gymnasieelever som ställs inför den frågan utvecklar en större förståelse för priset på varor och tjänster som bidrar till negativ miljöpåverkan.
– Borde-frågan borde få högre status i ekonomiundervisningen. Lärare som enbart pratar om hur något ”är” missar viktig kunskap om miljöpåverkan, säger pedagogikforskaren Caroline Ignell.

Caroline Ignell, gymnasielärare och lärarutbildare  Och har samlat data genom återkommande intervjuer och enkätundersökningar med elever på ekonomiska programmet. Över 300 elever elever har deltagit i tre olika studier över en tidsperiod på 2,5 år.

Gymnasieläraren och lärarutbildaren Caroline Ignell har undersökt gymnasieelevers miljöekonomiska föreställningar och värderingar. Underlaget i studien är återkommande intervjuer med drygt 300 elever på ekonomiska programmet under en tidsperiod på 2,5 år.

Jeansens miljöpåverkan underskattad
Studien visar att gymnasieeleverna förknippar vissa varors pris med miljöpåverkan mer än andra varor. Hamburgare och flygresor, till exempel, förknippas mer med negativ miljöpåverkan än andra varor, som jeans – trots att jeansproduktionens miljöpåverkan är omfattande.

När eleverna fick möjlighet att resonera normativt om hur priset borde vara för samma varor fick konsumentperspektivet och efterfrågan större plats i prisbeskrivningen. Till exempel ansåg eleverna då att flygresor borde vara dyrare än tågresor så att folk sporras till att välja bort flyget, vilket skulle minska miljöpåverkan.

Borde-frågan bör finnas med
– När borde-frågan besvarades visade eleverna en annan prisförståelse än den som beskrevs när de resonerade om hur priset är. Det visar att undervisningen kan ge eleverna möjlighet att bli medvetna om sina förkunskaper, initiala föreställningar och värderingar om miljöpåverkan genom att problematisera är – respektive borde-resonemang.

Avhandlingen visar också att eleverna föreställer sig skatter och lagar som den mest effektiva åtgärden för att lösa klimatproblem. Förändrade priser på varor, så kallade marknadspriser, tillskrivs som minst effektiv lösning.

– Förhoppningsvis kan en undervisning som fokuserar på samhällsekonomiska perspektiv på miljöproblem bidra till att eleverna reflekterar kritiskt kring hur demokratiska samhällen värderar och organiserar globala miljölösningar, säger Caroline Ignell.

Kontakt:
Caroline Ignell, Institutionen för pedagogik och didaktik, caroline.ignell@edu.su.se, 073-937 03 44

Avhandlingen:
Exploring changes of conceptions, values and beliefs concerning the environment.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera