Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ormar och ödlor som föder levande ungar är långt mer benägna att bilda familjer och leva i grupp än arter som lägger ägg.

Forskare har nu studerat familjelivet hos fler än 1000 arter av ödlor och ormar. Runt 20 procent föder levande ungar. Av samtliga undersökta arter är cirka sex procent sociala varelser som lever i vad som kan liknas vid kärnfamiljer eller stora sociala grupper med individer från flera generationer som bor tillsammans i hålor och klippskrevor.

– Det viktigaste resultatet i studien är att nästan alla arter som gått från ensamlevande till att leva i grupp föder levande ungar istället för att lägga ägg. Levandefödsel är i stort sett nödvändigt för att ormar och ödlor ska utveckla ett komplext familjeliv, säger Tobias Uller, evolutionsbiolog vid naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet.

Tillsammans med kollegor vid University of Tasmania i Australien har han jämfört reptilernas sociala liv med deras fortplantningssätt och andra faktorer som har betydelse för evolutionen av sociala system. Släktskapet mellan olika arter är till stor del känt sedan tidigare och därmed har forskarna kunnat fastslå att ett socialt liv och att föda levande ungar har evolverat tillsammans.

– Det visar hur evolution av en karaktär, som att föda levande ungar, kan öppna möjligheter för evolutionen att ta nya vägar på andra områden. Vad som gör att familjeliv uppstår är ett klassiskt problem inom evolutionsbiologi, säger Tobias Uller.

Familjelivets evolution
Forskningsresultaten visar således att övergången från att lägga ägg till att föda levande ungar har gjort det möjligt för det naturliga urvalet att gradvis modifiera sociala interaktioner och öka toleransen mellan individer. Reptilungarna har stannat kvar hemmavid och evolutionen har så småningom lett till att det utvecklats stabila sociala grupper med ibland tiotals närbesläktade individer som lever tillsammans.

Eftersom nästan alla fåglar och däggdjur tar hand om sin avkomma har det hittills inte funnits någon kunskap om de tidigaste evolutionära stegen mot föräldravård och ett socialt liv i grupp. Studien är därför unik genom att den försöker ge ett svar på vad som behövs för att processen ska komma igång.

Tobias Uller pekar på att evolutionen av familjeliv har tagit andra vägar också. Att fåglar tar hand om sina ägg innan de kläcks är en möjlig väg.

– Vissa ödlor och ormar tar också hand om sina ägg men våra resultat visar att det inte har varit en framkomlig väg till familjeliv bland reptiler. Det är istället levandefödsel som varit vägen till kärnfamiljen för ormar och ödlor, säger han.

Artikel:
Resultaten publiceras som en artikel i Nature.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera