Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ungdomar ser inte negativa händelser i sociala medier som mobbning. Dramatiken är snarare en del av en föreställning med aktörer och åskådare där gränsen mellan privat och publikt suddas ut. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

– Syftet med min avhandling är att skapa en djupare förståelse för ungdomars upplevelser och erfarenheter av interaktioner när de använder sociala medier. Ungdomars egna perspektiv är viktiga bidrag till det, säger Åsa Björk, doktorand vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet.

I sin avhandling har Åsa Björk genomfört intervjuer med 32 ungdomar i åldern 13-15 år. Frågeställningar i intervjuerna har bland annat varit hur ungdomarna etablerar, upprätthåller och avslutar olika sorters relationer på nätet, vad ungdomarna berättar om sin identitet i sociala medier och vilka negativa handlingar som förekommer och hur ungdomarna hanterar dem.

Gränser suddas ut i sociala världar
I studien framgår att ungdomarna nästan hela tiden omges av sociala medier. Olika medieformer används som överlappar varandra. När ungdomarna interagerar mellan dessa sociala världar suddas gränser ut; exempelvis gränserna mellan tid och rum, mellan kropp och själ, mellan privat och publik och mellan synlig och osynlig.

Ungdomarnas berättelser visar att deras erfarenheter av social interaktion kan handla om i princip vilken aktivitet som helst när som helst. De samspelar med individer i sin närhet och med en global publik. Att delta i sociala medier påverkar den sociala statusen och därför vill de inte vara utanför den kontexten. I en viss situation används något som kan beskrivas som handlingsutrymme i sociala medier till att markera vänskap mellan individer. I andra situationer vill de markera avstånd. I de situationerna kan individer användas som redskap i processen.

I berättelserna framkommer att ungdomarna skapar olika kriterier, normer och regler för den sociala samvaron i gruppen. De använder varandra som verktyg för att visa vem som är innesluten i gruppen genom uteslutning. Uteslutning kan skapa en större sammanhållning i den mindre gruppen genom att andra som inte är närvarande används som samtalsämne.

Sociala medier som en teaterscen
Negativa handlingar kan bestå av att någon ”hatar på” en individ, vilket förstås kan te sig kränkande. Men om den personen ger igen och fortsätter att argumentera emot kan det även förstås som ett drama som utspelar sig i sociala medier mellan två eller flera aktörer och inför en publik.

– Ett drama mellan individer kan å ena sidan upplevas som både förskräckligt och roligt och sociala medier kan fungera som en scen med aktörer och med åskådare, säger Åsa Björk.

Genom interaktion lär sig ungdomar om sig själva och andra. De lär sig också att valet av självpresentation får betydelse för hur de uppfattas av andra. Flickorna och pojkarna i studien är överens om hur flick- respektive pojkbilder ser ut. Pojkar irriterar sig i högre grad än flickor på vilken typ av bilder flickor publicerar.

Avhandling:
Drama, hat och vänskap Om ungdomars interaktioner i sociala medier

Kontakt:
Åsa Björk, doktorand, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet, asa.bjork@umu.se070-525 74 99

Åsa Björk försvarar sin doktorsavhandling fredag 15 december kl. 10.00-12.00

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera