Tema

Cityhandeln kan utvecklas med värmestrålning

Värmestrålning visar hur människorna rör sig i centrala Härnösand. Ny IR-teknik gör att det går att följa människors rörelsemönster. Cityhandeln går att utveckla med samma teknik, menar forskare vid Mittuniversitetet.

Det är forskningsprojektet SMART vid Mittuniversitetet som testat den nya IR-tekniken i Härnösand centrum.

− Vi ville framför allt säkerställa att metoden inte inkräktar på människors integritet och vi ser nu att det inte går att identifiera personer. Vi mäter enbart värmestrålningen, men tekniken gör att vi kan följa människors rörelsemönster, vilket var syftet med försöket, säger Mattias O´Nils, professor Mittuniversitetet.

Cityhandeln kan utvecklas med IR-teknik

Det går att följa människors rörelse i stadskärnan med hjälp av värmestrålning − utan att inkräkta på människors integritet. Det menar forskarna vid Mittuniversitetet som testat hur människor rör sig i Härnösands stadskärna, med hjälp av värmestrålning. Testet gjordes för att avgöra om tekniken går att använda för att utveckla cityhandeln. Forskningsprojektet SMART har tagit fram ny IR-teknik, eller värmestrålning, i samarbete med HÄR, Handel och Möten i Härnösand. Tekniken mäter hur människor rör sig i centrala Härnösand. Försöket ska nu permanentas i större skala.

− Ombyggnationer och nyetableringar är stora, ofta kostsamma projekt och med den här tekniken får vi ett utvärderingsverktyg som gör att vi lättare kan fatta rätt beslut om var butiker ska ligga, var det behövs mötesplatser och caféer och hur skyltningen i stadskärnan ska utformas för att fungera som bäst, säger Henrik Skyttberg, centrumutvecklare i Härnösands kommun.

Stadsplanering är en viktig fråga då det påverkar alla människor som rör sig och verkar på den berörda platsen och City Movements är utvecklat inom ramen för det samverkansavtal som finns mellan Mittuniversitetet och Härnösands kommun.

IR-kameran registrerar förbipasserande individer utan att de blir identifierade. Testet City Movements genomfördes tidigare i höst under en dag då en enhet med två IR-kameror monterades upp längs Storgatan i Härnösand. På så sätt kunde människors rörelse längs gatan följas. Under våren 2018 kommer försöket att permanentas och mätningar kommer att göras på tre punkter i stadsmiljön – Östra Kanalgatan samt Storgatan, norra och södra delen. Foto: Mittuniversitetet

− Fördelen med tekniken är att den är mycket precis. Det blir möjligt att både följa människors rörelser och räkna antalet individer. För vår del är projektet ett utmärkt exempel på hur näringsliv och offentlig sektor kan samarbeta med oss forskare till allmänhetens nytta, säger Mattias O´Nils, professor Mittuniversitetet.

Kontakt:
Mattias O´Nils, professor Mittuniversitetet, 010-142 87 80

Cityhandeln kan utvecklas med värmestrålning

 lästid ~ 2 min