Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Backspeglar på lastbilar har ett huvudsyfte – att förbättra förarens sikt. Med konventionella backspeglar har lastbilsförare begränsat synfält och stora döda vinklar runt sina lastbilar.

Digitala backspegelsystem på lastbilar kan reducera döda vinklar och förse förarna med sikt som är svår att åstadkomma med konventionella speglar, enligt forskningsprojektet DREAMS. Ett samarbete mellan Stoneridge Electronics AB, Scania och RISE.

 

Testerna har utförts med Stoneridges prototyp av ett digitalt backspegelsystem som monterats på en Scanialastbil. Prototypen inkluderar kameror monterade nära de främre hörnen av lastbilens hytt och digitala bildskärmar monterade i hytten som visar realtidsvideo från förarens omgivning, motsvarande de konventionella speglarna av Klass II och IV.

– Baserat på vår långa erfarenhet av utvärderingsmetoder har vi utvecklat ett nytt tillvägagångssätt för att utvärdera säkerhets- och användbarhetsaspekter, säger Azra Habibovic, projektledare och seniorforskare på RISE Viktoria.

Testerna har skett i tre steg: kontrollerade experiment på testanläggningen AstaZero, följt av fälttester på allmänna vägar och vid verkliga transporter och därefter  utvärderingar med över 70 lastbilsförare.

Fördelar med digitala backspeglar, enligt DREAMS:

Utökat synfält i korsningar och rondeller förbättrar trafiksäkerheten.
Förbättrat mörkerseende skapar en säkrare arbetsmiljö för lastbilsförare.
Möjliggör nya funktioner som förbättrar lastbilsförarnas medvetenhet om trafiksituationen.

En majoritet av förarna som utvärderade de digitala backspeglarna upplevde systemet som tilltalande och lätt att vänja sig vid. Det ger ett större synfält, särskilt i korsningar och rondeller, och minskar behovet av kropps- och huvudrörelser för att öka synfältet. En annan upplevd fördel var att systemet ger bättre sikt när dörrfönstren är smutsiga och skymmer konventionella backspeglar. Genom att ersätta konventionella backspeglar med betydligt mindre kameror minskas också luftmotståndet.

En av de stora utmaningarna med de digitala backspeglarna är att göra systemet robust och pålitligt under hela dess livslängd. Stoneridge behöver förfina sitt system ytterligare innan marknadslanseringen som är planerad för 2018. De har också undersökt hur prototypens funktionalitet kan utökas.

– Idag visar systemet bara realtidsvideo av omgivningen, men i framtiden skulle det kunna hjälpa förare att upptäcka cyklister i döda vinklar, indikera när det är säkert att byta fil, eller visa dem avståndet mellan lastbilen och andra objekt när de backar, säger Nicolas Sundberg, utvecklingschef på Stoneridge Electronics.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera