Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det finns många fördelar med att värma upp huddesinfektionsmedel inför operation. Patienten som ska opereras uppskattar att den är varm och värmeförlusten i huden blir mindre. Det är en enkel och billig metod som betyder mycket för patienten.

– Den värmda klorhexidinspriten uppfattades av de vakna patienterna som mer behaglig samtidigt som den lika effektivt avdödar hudens bakterier. Många patienter uttryckte att det kändes obehagligt kallt med huddesinfektionen som var rumstempererad, säger Camilla Wistrand,operationssjuksköterska på kärl-thoraxkliniken vid Universitetsjukhuset Örebro och doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet.

I avhandlingens två första studier ingick 220 pacemakerpatienter som var vakna när huddesinfektionen påfördes. Slumpmässigt fick patienterna antingen den konventionella metoden vilket innebar en rumstempererad klorhexidinsprit eller den som var uppvärmd till 36 grader. Hon ville både undersöka om metoden var patientsäker och om patienterna uppfattade det värmda huddesinfektionsmedlet som behagligare.

– Vi ställer in klorhexidinspriten i värmeskåp kvällen före operation. Vi har skåpen lättillgängliga så det är lätt att hälla upp och det hinner inte svalna. Enligt företaget som tillverkar produkten kan den värmas upp till 40 grader utan att den förändras, säger Camilla Wistrand.

Användandet av dubbla sterila handskar
I den tredje delstudien undersökte Camilla Wistrand om den fukt som uppstår på händerna då operationssjuksköterskor använder dubbla sterila handskarna innehöll bakterier. Tolv operationssjuksköterskor ingick i studien.

– Resultatet visade att fem av de tolv operationssjuksköterskorna hade bakterietillväxt vid de sterila handskarnas slut och att fyra av fem hade samma sorts bakterie där som i handen, säger Camilla Wistrand.

Operationssjuksköterskan följer riktlinjer i hög grad
Svenska operationssjuksköterskor förebygger förekomsten av bakterier på olika sätt vid operationer. Syftet är att patienten inte ska få infektion efter ingreppet. Camilla Wistrand har i sin avhandling både testat och beskrivit olika åtgärder. Avsikten var att förbättra upplevelsen för patienten vid operation. Representanter från andra sjukhus över hela landet har redan hört av sig och vill veta mera om hennes forskningsresultat. I sin sista delstudie skickades en enkätstudie ut till operationssjuksköterskor i Sverige.

– Jag ville beskriva vilka åtgärder operationssjuksköterskan gör dagligen för att reducera bakterieväxt. Enkäten fokuserade på tre områden såsom hudförberedelser, operationsmaterial och värmebevarande åtgärder för patienten, säger Camilla Wistrand.

Det är när riktlinjerna saknas som åtgärderna blir mer varierande. Resultatet presenterades utifrån Sveriges nationella riktlinjer gällande de tre områdena.

Avhandling:
Swedish operating room nurses’ preventive interventions to reduce bacterial growth and surgical site infections, and to increase comfort in patients undergoing surgery

Kontakt:
Camilla Wistrand, operationssjuksköterska, Universitetsjukhuset Örebro,  camilla.wistrand@regionorebrolan.se, 070-768 69 38

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera