Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Blodtrycksmedicin ger ingen hälsovinst för friska personer med blodtryck under 140, visar en forskningsanalys som går på tvärs mot en diskussion om sänkt gräns för när medicin ska sättas in.

Målen för blodtrycksbehandling har diskuterats intensivt sedan forskningsstudien SPRINT publicerades 2015. Medan nuvarande riktlinjer rekommenderar ett systoliskt blodtrycksmål på högst 140 millimeter Hg, fann SPRINT att en ytterligare sänkning till under 120 mm Hg minskade dödligheten och risken att drabbas av hjärtkärlsjukdom.

Påverkar inte dödlighet
En systematisk litteraturgranskning vid Umeå universitet, som publiceras i tidskriften JAMA Internal Medicine, motsäger de resultaten. Umeåstudien visar tvärtom att blodtryckssänkande behandling med läkemedel inte påverkar dödligheten eller insjuknande i hjärtkärlsjukdom på friska personer med ett systoliskt blodtryck under 140 mm Hg. Den positiva effekten av behandling vid låga blodtrycksnivåer var begränsad till personer med etablerad hjärtkärlsjukdom.

– Resultaten kan få stor betydelse för kommande riktlinjer om behandlingsmål vid högt blodtryck, säger Mattias Brunström, läkare och doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och artikelns huvudförfattare.

Studien är en meta-analys, det vill säga en sammanställning av data från flera studier. Totalt inkluderades 74 kliniska studier innefattande fler än 300 000 patienter. Forskarna delade in studierna beroende på om deltagarna hade tidigare hjärtkärlsjukdomar.

Effekt beror på tryck
I analysen fann man att behandlingseffekten hos tidigare friska personer berodde på hur högt blodtrycket var. Om systoliskt blodtryck var över 140 mm Hg minskade risken att dö eller insjukna i hjärtkärlsjukdom med blodtryckssänkande behandling. Under 140 mm Hg påverkade behandlingen däremot inte dödligheten eller risken för hjärtkärlsjukdomar. För personer med känd kranskärlsjukdom fann man att behandling var gynnsamt även om blodtrycket var under 140 mm Hg. Hur lågt denna patientgrupp skall behandlas kunde studien inte svara på.

SPRINT, Systolic Blood Pressure Intervention Trial, var en stor randomiserad kontrollerad studie som publicerades 2015

Artikel
Association of blood pressure lowering with mortality and cardiovascular disease across blood pressure levels: a systematic review and meta-analysis. Författare: Mattias Brunström och Bo Carlberg.

Kontakt
Mattias Brunström, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, mattias.brunstrom@umu.se, 073-369 3182

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera