Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att möta barn i känsliga samtal kan vara svårt. Nu kan polis, socialsekreterare och andra höja kompetensen genom avatar-baserad intervjuträning på en webbplattform.

Det finns idag ett stort behov av kunskap kring intervjuer med barn som utsatts för traumatiska händelser. För att öka kompetensen kring detta har Pär Stihl, polis och polislärare på Linnéuniversitet, och AvBIT Labs utvecklat ett utbildningsprogram med en avatar som föreställer ett riktigt barn som deltagare får intervjua.

De yrkesgrupper som kan ha nytta av färdigheten att samtala med barn som utsatts för våld eller andra svåra upplevelser är till exempel socialsekreterare, poliser, lärare, fritidspedagoger, kuratorer och skolsköterskor.

Bakom plattformen finns den omfattande kunskapen som Pär Stihl besitter när det gäller barnutredningar och förhör av barn. Den digitala utvecklingen har varit omfattande under några år och nu lanseras den unika produkten.

Migrationsverket håller redan på att implementera den avatar-baserade intervjuträningen i sin utredning och handläggning av asylärende för barn.

AvBit Labs, som består av Linnaeus Venture AB och Pär Stihl, har fått ett bidrag på 300 000 kr av Vinnova för att vidareutveckla webbplattformen som höjer kompetensen kring barn i känsliga samtal med avatar-baserad intervjuträning.

Kontakt:
Pär Stihl, polis och polislärare, par@avbitlabs.com, 076-616 72 32

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera