Tema

Svårare för kvinnor efter galloperation

Livskvaliteten är sämre hos kvinnor som genomgått operation för återkommande gallstensanfall än hos män. En orsak kan vara att läkarna misstolkar kvinnornas magbesvär före operationen.

– Vi har framförallt tittat på hur livskvaliteten varierar beroende på kön och beroende på vad som var det ursprungliga skälet till att galloperationen genomfördes. Studien visar att 6-7 procent av de gallopererade patienterna får uttalade diarrébesvär, säger Viktor Wanjura, specialistläkare vid Universitetssjukhuset Örebro.

– Det beror eventuellt på att man misstolkat en del av kvinnornas magbesvär före galloperationen som orsakades av gallstenar men där besvären i själva verket hade andra orsaker, som exempelvis irritabel tjocktarm vilket är vanligare hos kvinnor än hos män.

Galloperation är ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen i landet. Årligen genomförs cirka 12 000 operationer i Sverige och drygt 456 galloperationer utfördes inom Region Örebro län förra året. Viktor Wanjura, specialistläkare på kirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet, har i sin forskning kartlagt livskvaliteten i den patientgruppen.

Avhandlingen handlar även om ifall en överviktsoperation med gastric bypass ökar risken att behöva genomgå en galloperation kort- och långsiktigt. Både övervikt och perioder av intensiv viktnedgång, exempelvis svält eller långvarig bantning, ökar bildningen av gallstenar i gallblåsan.

Överviktsoperationer ökar risken
Tidigare forskning har visat att patienter som genomgår överviktsoperation med gastric bypass har ökad risk att behöva genomgå en galloperation.

– Den här studien visar att eftersom dessa patienter är kraftigt överviktiga så har de redan innan överviktsoperationen i genomsnitt tre till fyra gånger förhöjd risk att behöva genomgå en galloperation, säger Viktor Wanjura.

Det innebär att de visserligen får en ytterligare förhöjd risk att behöva genomgå galloperation under de första tre till fyra åren efter sin gastric bypass, men att denna risk därefter återgår till utgångsnivån för gruppen.

– Överviktsoperationen i sig verkar alltså inte medföra en livslång överrisk att behöva genomgå en galloperation, säger Viktor Wanjura.

Gastric bypass före galloperationen
Men risken för komplikationer vid en galloperation, exempelvis infektioner, är förhöjd om man tidigare genomgått en överviktsoperation med gastric bypass. Det finns även risk att den patientgruppen kommer behöva opereras igen på grund av en komplikation efter galloperation.

– Om man har kända symptomgivande gallstenar och är aktuell för gastric bypass så förefaller den bästa strategin vara att genomföra galloperationen först och gastric bypass i ett senare skede, säger Viktor Wanjura.

De nya forskningsresultaten ger kirurger bättre underlag för diskussion med patienter inför galloperation. Både fördelar med operationen som frihet från smärtattacker kontra nackdelar som exempelvis risk för magbesvär såsom diarré.

– Vi kirurger kan tydligt rekommendera galloperation innan gastric bypass för de patienter som har påtagliga besvär med återkommande gallstensanfall, säger Viktor Wanjura.

Avhandlingen:
Register-based studies on cholecystectomy: Quality of life after cholecystectomy, and cholecystectomy incidence and complications after gastric bypass

Kontakt:
Viktor Wanjura, specialistläkare vid Universitetssjukhuset Örebro, viktor.wanjura@regionorebrolan.se, 019-602 46 37

Svårare för kvinnor efter galloperation

 lästid ~ 2 min