Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Smärtlindring med ny teknik som kallas LIA (lokal infiltrationsanalgesi) är bättre än standardteknikerna vid operation av höftledsartros, enligt en studie vid Örebro universitet. LIA ger enligt studien lika god smärtlindring, färre komplikationer och kräver mindre övervakning.

Vilken smärtlindring är bäst vid operation av höftledsartros? Det ville forskare Ján Kuchálik inom Region Örebro län undersöka i sin avhandling. Årligen genomförs 16 000 så kallade totala höftartrosplastiker i Sverige. Det är därför viktigt att patienten får bra vård både före och efter operation.

– Det höga antal höftledsoperationer kräver effektivt omhändertagande av patienterna. Både före operationen och efter när de ska komma hem och tillbaka till arbetslivet så snabbt som möjligt, säger Ján Kuchálik, överläkare på anestesi- och intensivvårdskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Han understryker att bland det viktigaste är bra smärtlindring efter operationen. Det innebär att patienten blir nöjd, får snabbare hemgång och återhämtning.

Smärtlindring med positiva effekter
– Vi har studerat en relativt ny teknik som kallas LIA (lokal infiltrationsanalgesi). LIA kom till Sverige för cirka 10 år sen. Vi har jämfört den tekniken med våra standardtekniker, exempelvis morfinbaserad smärtlindringsteknik, som har använts i tiotals år, säger Ján Kuchálik.

LIA, lokal infiltrationsanalgesi

LIA är en blandning av 3 olika läkemedel: lokalanestetikum – ropivacaine, smärtstillande – ketorolac, vasokonstriktor – adrenalin. Studien vid Örebro universitet visar att LIA ger färre biverkningar än till exempel morfinbaserade smärtlindringar, där de vanligaste biverkningar hos morfinbaserade smärtlindringar är andningsdepression, klåda, illamående/kräkningar och så vidare. LIA ger inte dessa biverkningar. Men det går inte att dra slutsatsen att “LIA-patienterna” återhämtar sig snabbare. Läs mer i avhandlingen Postoperative pain, inflammation and functional recovery after total hip arthroplasty. Prospective, randomized, clinical studies.

Forskarna har tittat på smärta efter operation och smärtlindring samt studerat återhämtning, komplikationer och biverkningar. Båda studiegrupperna var slumpmässigt uppdelade vilket innebär att de inte visste vilken patient som fick vilken behandling.

– Forskningsresultatet visar att den nya tekniken är minst lika bra som de äldre standardteknikerna vad gäller smärtlindringseffekt. Den har även färre biverkningar, säger Ján Kuchálik.

Vad gäller komplikationer är det en mycket säker teknik som kräver mindre övervakning jämfört med de äldre teknikerna. Studien visar att det inte finns några betydande skillnader gällande återhämtning.

Kontakt: Ján Kuchálik, överläkare vid Anestesi- och intensivvårdskliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Region Örebro län. E-post: jan.kuchalik@regionorebrolan.se.Telefon: 070 – 733 90 33

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera