Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Om elbilar på allvar ska slå igenom behöver också vägarna elektrifieras, åtminstone delvis. Det anser forskare vid Lunds universitet som byggt en ny typ av elväg utanför Lund, med det unika att den laddar både under färd och när fordonet står still samt fungerar för flera slags fordon och vägar.

Efter elbilen kommer elvägen, hävdar somliga. Ett antal elvägstekniker är på gång och Sverige är ett av de länder i världen som kommit längst med att utveckla tekniken. Den gemensamma tanken är att el- eller hybridfordon kopplar upp sig mot elnätet medan man kör. Vinsten är att man sparar på batterierna som också kan göras mindre, till gagn för både kostnaden och miljön.

Hur elförsörjningen ska gå till, finns det olika förslag på.

– Fördelarna med den lösning vi utvecklat är att skenorna kan läggas direkt på asfalten och att den fungerar både när man kör och står till, säger Mats Alaküla, professor i industriell elektroteknik och automation vid LTH.

Skarpt läge nästa år
Elvägen, som byggts i Örtofta nära Lund, är en 120 meter lång teststräcka.

– Den teknik vi tar fram är först i världen med att fungera lika bra på landsväg som i staden. Samma teknik används för stadskörning och på landsväg, stillastående och i rörelse, säger Mats Alaküla som poängterar att elsäkerheten är mycket hög. Laddskenorna aktiveras en meter i taget och bara när ett fordon passerar eller stannar till.

Foto: elonroad

Vägen är ett demonstrationsprojekt som finansierats av Energimyndigheten och som nu alltså är klart. Senare i höst blir det formell och högtidlig invigning av testvägen.

Redan nästa år planeras dock elvägen att användas i skarpt läge. Då kommer stadsbussarna i Mariestad att laddas med den nya tekniken.

Laddar utan sladdar på parkeringen
– I första skedet kommer vi att lägga vi skenor vid busshållplatserna, därefter siktar vi att elektrifiera också vissa körsträckorna i staden, berättar Dan Zethraeus som är projektledare för satsningen och som bildat bolaget Elonroad för att ta tekniken ut till marknaden. Han hoppas att även personbilar så småningom kommer att se nyttan av att slippa koppla in en sladd när de parkerar.

För att elvägar överlag ska fungera på allmän väg och slå igenom, måste fordonstillverkarna vara beredda att göra vissa justeringar. Det krävs bland annat att en ”avtagare” monteras under bilen och att bilens ombordladdare konfigureras så att den kan ta emot spänning från vägen.

– De flesta av dessa förändringar är desamma oavsett vilken elvägsteknik som används men där finns givetvis skillnader. På lång sikt måste man räkna med en standard för elvägsladdning, säger Dan Zethraeus som berättar att man haft besök av flera fordonstillverkare i Sverige.

Teststräcka
Teststräckan har byggts på intill ett kraftvärmeverk som drivs av energibolaget Kraftringen som också är samfinansiär i projektet.

Detta utmärker elvägstekniken utanför Lund:

Den fungerar inte bara för lastbilar utan också för mindre fordon, då ledskenorna bara aktiveras en meter i taget. Avtagaren är 1,5 cm hög och ryms under en personbil. Fordonet laddas både i fart och stillastående, också när motorn är avstängd. Det gör att den också lämpar sig för exempelvis busshållplatser och parkeringsfickor. Den är enkel att installera med måttliga krav på anslutning till elnätet då den kan byggas i 100-tals meter långa sektioner med en enda inmatning av elström.

Tekniken finns i två versioner:

  1. En som läggs helt ovanpå asfalten och bygger som mest 45 mm. Denna lämpar sig speciellt för städer där det är mycket svårt att göra stora installationer i väg.
  2. En version som är nedsänkt och endast bygger mindre än 10 mm ovanpå vägbanan. Den lämpar sig för högfartssträckor. Den kräver visserligen ett ingrepp i vägbanan, men behöver bara en inmatning från sidan av vägbanan varje 0.5-1 km, vilket är betydligt glesare än någon annan elvägsteknik.

Kontakt: Mats Alaküla, Professor Industriell elektroteknik och automation, LTH, Lunds universitet, +46 46 222 92 84 , +46 73 902 21 45, mats.alakula@iea.lth.se Dan Zethraeus 0705697037 dan@elonroad.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera