Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 oktober 2017

Även lekfulla kontor har mål att följa

Även på aktivitetsbaserade arbetsplatser med inslag av lekfullhet måste lekfullheten anpassas efter företagets mål. Här kan det uppstå motsättningar, konstaterar forskare vid Linnéuniversitetet som studerar hur den nya tidens arbetsplatser påverkar dem som jobbar där.

Det är allt vanligare med öppna kontorslösningar på företag och så kallade aktivitetsbaserade kontor, utan fast arbetsplats för den enskilde medarbetaren, ses som ett sätt att främja samarbete och kreativitet. Forskarna Viktorija Kalonaityte och Anna Alexandersson studerar hur aktivitetsbaserade kontor kan se ut och hur det påverkar de som arbetar där.

Hur lekfulla är kontoren?
Det finns många olika sorters aktivitetsbaserade kontor och en typ av dessa kallas lekfulla kontor – kontor som är inredda som till exempel nöjesparker, vardagsrum eller natur. Det är den här typen av kontor som Viktorija Kalonaityte och Anna Alexandersson fokuserar på. Dessa lekfulla kontor är särskilt populära inom företag som vill se sig själva som nytänkande, som till exempel datorföretag och innovationsföretag.

– I vår undersökning har vi studerat en stor mängd bilder på lekfulla kontor för att undersöka förutsättningar för lek, berättar Viktorija Kalonaityte. Vi har grupperat bilderna i fyra olika teman: natur/utomhus, bostad/hem, uteliv/nattliv och nöjespark/lekpark. Det vi sett är att det handlar om kollektiva lekar, där man inte ser organisationshierarkier. På gott och ont finns det inga skyltar eller rum som talar om ”vem som är vem” på arbetsplatserna. Viktorija Kalonaityte fortsätter:

– Vi har gjort en genomgång av lekteorier. Lek handlar om gränsöverskridande, att ta sig över olika gränser. I arbetslivet finns målsättningar och det innebär att i sådana här lekfulla kontor blir det en spänning som inte går att bygga bort och det kan bli motsättningar mellan miljö och mål. Gränser löses upp och man tar in ”ickearbete” på jobbet. Det finns en grundläggande spänning mellan lek och arbete och även i de mest lekfulla miljöer måste leken anpassas till företagets mål.

Undersöker hur arkitekten tänker
– Vi kommer att fortsätta genom att studera hur man arbetar med varumärket på de lekfulla kontoren. Vi ska också ta reda på hur man skapar dessa miljöer, hur arkitekter och inredare tänker när de skapar kontoren. Vi vill också undersöka hur de som arbetar i miljön upplever det över tid. Påverkar det rutiner till exempel?

– I en kommande artikel kommer vi att fokusera på pojklekar kontra flicklekar. Många symboler är genuskodade, och de flesta av de miljöbilder som vi studerat visar typiska pojklekar. Vad innebär detta? frågar Viktorija Kalonaityte.

Artikel: ”Playing to Dissent: The Aesthetics and Politics of Playful Office Design” är publicerad i tidskriften Organization.

Kontakt: Viktorija Kalonaityte, universitetslektor i organisation och ledarskap, telefon 0470-70 88 05
Carina Sörgårn, kommunikatör, telefon 0470-70 85 52

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera