Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Arbetslösa mår bättre på en arbetsmarknad med hög rörlighet och hög a-kassa, visar en stor studie i 26 europeiska länder som Umeå universitet deltagit

Studien omfattar närmare 100 000 individer i 26 europeiska länder och ingår i ett forskningsprogram som finansieras av EU:s program Horizon 2020.

– Om arbetslösa kan bibehålla en rimlig levnadsnivå blir arbetslösheten mindre hälsovådlig. Men vi ser bara det sambandet när det gäller den mentala hälsan. När det gäller den kroppsliga hälsan kan vi inte se någon koppling till a-kassans storlek, säger Björn Högberg, doktorand vid Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet.

EU-projekt
Sedan tidigare är det känt att arbetslöshet är skadligt för människors hälsa och till och med kan öka risken att dö i förtid. I ett EU-finansierat forskningsprojekt studerar forskare från universiteten i Tallinn i Estland, Bamberg i Tyskland och Umeå i Sverige vilken betydelse arbetsmarknadspolitiken har för hur de arbetslösa mår under arbetslösheten.

Forskarna har analyserat arbetslösas skattning av sin hälsa i 26 EU-länder. Det har sedan dels jämförts med skillnader mellan de olika ländernas arbetsmarknadspolitik, dels har man gjort jämförelser inom respektive land för att se hur de arbetslösas hälsa har förändrats under en tioårsperiod, från 2002 till 2012, i takt med reformer på ländernas arbetsmarknad.

Anställningsskydd
Utöver den ekonomiska ersättningens betydelse för hälsan, har forskarna kunnat konstatera ett samband mellan reglerna för anställningsskydd och hur de arbetslösa mår. I länder som har ett mer uppluckrat anställningsskydd så att det blir lättare att säga upp tillsvidareanställd personal, mår de arbetslösa mindre dåligt än i länder med striktare anställningsskydd. Forskarnas hypotes är att starkare anställningsskydd minskar rörligheten på arbetsmarknaden så att perioderna av arbetslöshet blir längre och mer påfrestande.

Lika för alla
Däremot visar studien att det inte är någon bra politik för de arbetslösas hälsa att bara försvaga anställningsskyddet för tillfälligt anställda, så att skillnaden i trygghet växer mellan olika typer av anställningar. Det skapar en arbetsmarknad som är tudelad mellan dem som är inne i trygghet och dem på utsidan som då hamnar i en ond cirkel av otrygga anställningar och arbetslöshet, vilket inverkar särskilt negativt på deras välmående.

 – Resultaten kan tolkas som att en arbetsmarknad som är lika flexibel för alla men med generös ersättning för den som halkar utanför är bäst för de arbetslösas hälsa, säger Björn Högberg.

Artikel:  ”The Effects of Unemployment and Insecure Jobs on Well-Being and Health: The Moderating Role of Labor Market Policies”

Kontakt: Björn Högberg, tel: 090-786 91 74, mobil: 070-593 71 95, e-post: bjorn.hogberg@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera