Tema

Arbetsmarknadsutbildning lönar sig på sikt

Arbetssökande som går arbetsmarknadsutbildning får på sikt högre inkomst och sysselsättning än andra jämförbara arbetsökande. Det visar en ny rapport från IFAU.

Rapportförfattarna finner att de som började på en arbetsmarknadsutbildning under perioden 1996–2002 på lång sikt hade högre inkomst än jämförbara arbetssökande som inte deltagit i en arbetsmarknadsutbildning. Direkt efter utbildningen gick inkomsten ner för deltagarna, troligen eftersom de under tiden i utbildningen sökt arbete i mindre utsträckning än jämförelsegruppen och därför blivit kvar i arbetslöshet. Efter fyra år hade deltagarna hämtat in skillnaden och hade 13 procent högre inkomst. Nio år efter utbildningen var inkomsten cirka 8 procent högre i deltagargruppen. Sett över en tioårsperiod var den totala inkomstökningen drygt 90 000 kronor för en genomsnittlig deltagare. Andelen sysselsatta ökade och andelen med försörjningsstöd minskade.

Viktiga erfarenheter
– Utbildningen tycks ge de arbetssökande kunskaper och erfarenheter som är viktiga på arbetsmarknaden, säger rapportförfattaren Johan Vikström. Deltagarnas ställning förbättrades och effekten var kvar under lång tid. Våra resultat kompletterar därför många av de studier som gjorts med kortare uppföljningshorisont och där resultaten har varit mer varierande.

Större effekt för män
Samtliga år under den lite längre tidsperioden 1996–2010 har utbildning haft en positiv effekt på deltagarnas arbetsinkomst tre år efter påbörjad utbildning, men effektens storlek varierar. Forskarna hittar inget samband mellan programvolym och hur programmen fungerar, men drar slutsatsen att lågkonjunkturen i samband med finanskrisen bidrog till att effekterna av arbetsmarknadsutbildning gick ner. Effekterna är genomgående större för män än för kvinnor.
I rapporten studeras nästan 90 000 deltagare i arbetsmarknadsutbildning 1996–2002/2010. Dessa jämförs med arbetssökande som inte deltagit i utbildningen. I huvudsak används data från Arbetsförmedlingens register tillsammans med detaljerad information om deltagarnas sysselsättningshistorik från SCB.

Rapport:  IFAU-rapport 2017:17 Långsiktiga effekter av arbetsmarknadsutbildning är skriven av Johan Vikström och Gerard J. van den Berg, båda vid IFAU.

Kontakt: Johan Vikström, mejl: johan.vikstrom@ifau.uu.se, tel 072-325 10 29

Arbetsmarknadsutbildning lönar sig på sikt

 lästid ~ 1 min