Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Mobiler i klassrummet kan skapa konflikter. Trots det har telefonerna blivit en del av den tekniska infrastrukturen för lärande då både lärare och elever använder telefoner som redskap i undervisning och skolarbetet. Det visar forskning från Göteborgs universitet.

Som ett led i den pågående digitaliseringen av skolan har många gymnasieskolor de senaste åren spenderat stora summor på att förse elever med laptops och surfplattor, samtidigt som eleverna tar med sig sina egna mobiltelefoner till skolan. Trots att mobiltelefonen har en liknande funktionalitet som den inköpta tekniken har den inte välkomnats som arbetsredskap, utan istället skapat spänningar i den dagliga skolverksamheten.

Torbjörn Ott, doktorand vid institutionen för tillämpad IT, tittar i sin avhandling bortom mobiltelefonens funktionalitet och studerar istället mobiltelefonens sociala aspekter och som verktyg för lärande.

– Det finns en stark tradition kring hur undervisning ska bedrivas. Mobiltelefoner i klassrummet utmanar den traditionen och antas undergräva lärarnas auktoritet. Telefonerna ses som störande objekt och kan användas för fusk, sociala medier och online-spel.

Mobiler på gott och ont
– I mina studier ser jag å andra sidan att eleverna använder mobiltelefonerna för skolarbete, antingen som stöd under lektionstid, exempelvis som digitalt uppslagsverk eller kalkylator, eller för att organisera sig i klass- eller ämnesgrupper efter skolan, säger Torbjörn Ott.

Enligt Torbjörn Ott är det nödvändigt att förstå mobiltelefonen som en apparat med flera olika funktionsmöjligheter, som kan vara både störande och nyttiga. I avhandlingen visar han att elever inte är ensidigt positiva till att använda mobiltelefoner, lärare inte ensidigt negativa och att beskrivningarna av problem med mobiltelefoner i skolan ofta har kommit från personer utanför skolan.

– Lärare har sedan 2007 ett lagligt utrymme för att kunna beslagta elevers telefoner om de anses störande eller hotar undervisningen, men mina undersökningar visar att om användningen kan knyta an till skolarbetet så tillåter många lärare att eleverna använder mobiltelefonen i skolan. Samtidigt använder många lärare själva den mobila tekniken i undervisningen, exempelvis som interaktion mellan föreläsande lärare och elever, och för att komma åt Internet, säger Torbjörn Ott.

Mobilen utmanar skolans monopol
Även om lärare inte uppmuntrar användningen av mobiltelefoner i sin undervisning visar Torbjörn Otts forskning att mobiltelefoner blivit ett verktyg som ändå används för skolarbete. Utan tydliga regler eller policys blir då den enskilde lärarens uppfattning om utbildning av stor betydelse där de lärare som generellt är positivt inställda till IKT (informations- och kommunikationsteknologi) i undervisningen, också är mer tillåtande till användningen av mobiltelefoner.

– Mobiltelefoner i skolan utmanar skolans monopol på att tillhandahålla teknologi som används för lärande. Det skapar problem eftersom skolan då inte kan ha inflytande på hur teknologin ska användas. Även om lärare inte uppmuntrats att stödja elevers användning av mobiltelefoner i sin undervisning visar min avhandling att elever och lärare ändå använder telefonerna som en resurs i skolan, säger Torbjörn Ott.

Så gjordes studien:

Avhandlingen bygger på fyra separata studier. Torbjörn Ott har samlat data genom att bland annat granska 113 dagstidningsartiklar, fått svar på över 500 enkäter och genomfört intervjuer med 19 fokusgruppdeltagare.

Avhandlingen: Mobile phones in school: From disturbing objects to infrastructure for learning

Tid och plats för disputation: fredagen den 29 september 2017, kl. 13.15, Torg Grön, plan 4, hus Patricia, Lindholmen Digital publicering: http://hdl.handle.net/2077/53361

Kontakt: Torbjörn Ott, doktorand. Telefon: 073-393 6002. E-post: torbjorn.ott@ait.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera