Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Patienter som kommer upp så fort som möjligt och kan äta och röra på sig efter en operation återhämtar sig snabbare, visar en studie gjord på patienter som genomgått en livmoderoperation.

Forskning inom Region Örebro län visar att återhämtningen efter en livmoderoperation blir bättre med vårdprogrammet ERAS (Enhanced Recovery After Surgery). I Sverige sker årligen cirka 7800 livmoderoperationer. Studierna visar att patienter, som fick vård enligt ERAS, i högre grad kunde gå hem på den förväntande hemgångsdagen utan att de drabbades av fler komplikationer.

Före och efter
– Vårdprogrammet är sammansatt utifrån den bästa vetenskapliga kunskap vi har i dag om hur vården före, under och efter operation bör bedrivas. Vi valde först att studera om patienterna efter att detta vårdprogram infördes på kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset Örebro återhämtade sig bättre än innan, då mer traditionell vård bedrevs, säger Lena Wijk, doktorand vid institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet och överläkare på kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Att operera bort livmodern är den vanligaste större gynekologiska operationen. Det sker av många olika skäl, till exempel på grund av problem med rikliga menstruationer eller på grund av att livmodern vuxit till i storlek och då ger symtom som tyngd och tryckkänsla.

– Det kan också bero på cellförändringar eller cancer i livmodern eller livmoderhalsen. På grund av att operationen är så vanlig, har utfallet av återhämtning och vårdtid stor inverkan, först och främst för den enskilda kvinnan, men även på sjukvårdens resurser, säger Lena Wijk.

Nyttigt för alla patientgrupper
Hon ville också studera om det fanns skillnader i hur olika patientgrupper med olika diagnoser svarade på vårdprogrammet.

– Våra studier visar att både patienter med cancerdiagnos och andra diagnoser hade nytta av ERAS.Vi är den enda kliniken i Sverige som fullt ut har deltagit i ERAS-vården, säger Lena Wijk.

Hur påverkar olika operationstekniker kroppen efter livmoderoperation?

I sin forskning undersökte Lena vidare om olika operationstekniker för borttagande av livmodern gav olika effekt på kroppens biologiska mekanismer och återhämtningen.

Snabbare med titthål

– Vi jämförde en titthålsteknik, där man opererar med hjälp av en robot, med traditionell öppen bukkirurgi och fann då att den kliniska återhämtningen var snabbare efter titthålsoperationen och att den inflammatoriska reaktionen som sker i kroppen efter operationstraumat blev mindre, säger Lena Wijk.

Däremot kunde hon inte se någon skillnad i kroppens förändring av sockermetabolismen, så kallad insulinresistens, som tillsammans med inflammationen nu anses vara en viktig faktor för återhämtning. I sina fortsatta studier planerar hon nu att studera denna reaktion mera ingående för att se om det är att möjligt att få mer kunskap kring återhämtningen.

– Vi vet att patienten mår bättre fortare efter operation om den kommer upp så fort som möjligt, äter och rör på sig. Då återhämtar sig patienten snabbare, säger Lena Wijk.

Avhandling
Advanced recovery after hysterectomy

Kontakt
Lena Wijk, överläkare på kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Örebro, e
-post: lena.wijk@regionorebrolan.se, tel 070 – 71 93 280

Fakta
Vårdprogrammet ERAS (Enhanced Recovery After Surgery)
Element i ERAS-vården är till exempel vikten av att tidigt låta patienterna komma upp och gå efter ingreppet och hur tätt in på en operation man får äta och dricka.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera