Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Sömnbrist ger ökad frånvaro och ungdomar kommer jetlaggade till skolan på måndagar. Det visar en avhandling av sömnforskaren Serena Bauducco vid Örebro universitet.

– Min forskning handlar om att förstå ungdomars sömn och vilka faktorer som är kopplade till den. Jag är intresserad av varför många ungdomar sover för lite och vad man kan göra åt det.

Det säger Serena Bauducco som är knuten till Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet.

Hon har nu lagt fram en avhandling som visar att ungdomar som sover för lite mår sämre psykiskt. Den här gruppen har sämre sömnrutiner och är mer stressade och oroliga för skolan än de som sover ordentligt. Dessa ungdomar har även med sig mobilen eller datorn i sängen i högre grad än andra.

Sömnbrist kopplad till högre frånvaro
Serena Bauducco konstaterar i avhandlingen också att problem med sömnen är direkt kopplat till högre skolfrånvaro.

– Ungdomarna som visade symptom på sömnsvårigheter hade tre gånger högre frånvaro än de som inte hade svårt att sova. Det är ganska mycket.

– Vi kontrollerade även andra saker som kan ha koppling till hög frånvaro – till exempel mobbning, depression och ångest. Men sambandet mellan sömnsvårigheter och varför de inte gick till skolan var mycket tydligt.

Hennes avhandling bygger på en studie där cirka 2 700 högstadieelever ingick. Studien visar att skolungdomar sover längre på helgerna. Men de går och lägger sig senare och vaknar senare, vilket gör att de kommer till skolan på måndagen med en förändrad dygnsrytm. Eller med andra ord – de lider av jetlag.

– Konsekvensen kan bli att de är trötta och griniga i skolan. Det finns studier som visar att för lite sömn kan påverka inlärningen, säger Serena Bauducco.

20 procent sover för lite
För en del kan det ta tre-fyra dagar att ställa om – och då är skolveckan nästan slut. Men för det stora flertalet är den helgrelaterade jetlagen inget större problem. Nästan alla hade visserligen jetlag men en majoritet fick tillräckligt med sömn under veckan.

– Men det var ändå 20 procent av ungdomarna som sov för lite generellt sett, säger Serena Bauducco.

När barn kommer in i tonåren utvecklar de senare kvällsvanor och det tar längre tid för dem att somna när de lägger sig. Det är en naturlig del i utvecklingen men det kan naturligtvis ändå vara jobbigt.

Serena Bauducco och hennes forskarkollegor genomförde därför ett program med högstadieelever i Örebro. Syftet var att hjälpa ungdomarna att skaffa sig rutiner för att få en bra sömn. Det handlade om enkla saker som att inte ta med sig mobilen i sängen, inte skicka eller svara på sms efter klockan tio på kvällarna. Men också om att planera sin tid så att det fanns utrymme för både skola, fritid – och sömn.

– Ett resultat var att de ungdomar som sov minst fick bättre sömnrutiner. De blev mindre stressade och sov bättre.

Senare skolstart kan vara en lösning
Kan man dra slutsatsen att elever som sover dåligt också har svårt för sig i skolan?

– Det är inget som vi har tittat på, men det finns andra studier som visar på det.

Det finns skolor i Sverige som har infört senare start på skoldagen för att man vill anpassa sig till tonåringarnas dygnsrytm. Vissa forskare menar att sovmorgon kan leda till att elever presterar bättre.

Serena Bauducco tycker att det här är en intressant utveckling.

– Sen skolstart för med sig mycket annat, personalen måste ändra sina tider, busstidtabellerna måste göras om med mera. Jag tycker att det här ändå är värt att testa, bara man ser till att utvärdera det man gjort.

Kontakt:
Serena Bauducco, 070-430 31 56, serena.bauducco@oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera