Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Klimatuppvärmningen minskar antalet växtarter på tundran, men växtätande djur som renar och sorkar, kan vända denna negativa effekt till en positiv.
– Genom att äta växter som är höga och har breda blad kan renar öka tillgången på ljus, vilket tillåter fler arter att växa och dra nytta av varmare klimatförhållanden, säger Elina Kaarlejärvi, postdoktor vid Umeå universitet.

Tidigare studier pekar på att mångfalden av växtlighet på tundran kommer att minska till följd av ett varmare klimat. Ny forskning ledd från Umeå universitet nyanserar bilden.

Det är viktigt att veta i vilken mån effekten påverkas av mängden betande djur, särskilt renar, sorkar och lämlar, som är väldigt vanliga i tundraekosystem. Forskarna bakom studien prövade detta genom att på experimentell väg värma upp växtligheten på ängar i tundraområden, med eller utan renar och sorkar.

– Vi fann att uppvärmningen ökade antalet växtarter på ytor som betades, eftersom det möjliggjorde för små tundraväxter att komma upp och etablera sig där. Men, när vi stängslade ute renar, sorkar och lämlar, blev växtligheten tätare och ljuset begränsades, och som ett resultat av det försvann långsamväxande växter, säger Elina Kaarlejärvi.

Växthus och staket
Forskarna undersökte vilka arter som dök upp och försvann från försöksytorna under fem års tid. På det sättet kunde de pröva vilka typer av arter som påverkades mest av uppvärmning och bete. De nyligen publicerade resultaten pekar på att växtätande däggdjur kan hjälpa till att skydda mångfalden av växtlighet i ett varmare klimat genom att hindra förlusten av små och långsamväxande arter.

Studien gjordes i Kilpisjärvi i nordvästra Finland, där forskargruppen prövade betydelsen av betande djur, uppvärmning och tillgången på näringsämnen genom att kombinera små växthus som ökade sommartemperaturen med 1-2 grader Celsius, låga staket som stängde ute renar, sorkar och lämlar, och gödningsmedel.

 

Studien: Herbivores rescue diversity in warming tundra by modulating trait-dependent species losses and gains, Elina Kaarlejärvi, Anu Eskelinen och Johan Olofsson, Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-017-00554-z

Kontakt:
Elina Kaarlejärvi, postdoktor, Climate Impacts Research Centre, Umeå universitet
Telefon: +32 4848 521 67 E-post: elina.kaarlejarvi@umu.se
Anu Eskelinen, forskarassistent, University of Ouly, Finland Telefon: +49 1575 7756447
E-post: anu.eskelinen@idiv.de
Johan Olofsson, universitetslektor, CIRC och Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet Telefon: 090-786 77 04 E-post: johan.olofsson@umu.se

Elina Kaarlejärvi är postdoktor och hennes forskning finansieras av Vetenskapsrådet, VR. Hon är knuten till Climate Impacts Research Centre, CIRC, vid Umeå universitet, men arbetar för närvarande vid Vrije Universitetet i Bryssel, Belgien.

I studien medverkade också Anu Eskelinen, forskarassistent vid Helmholtz Centre for Environmental Research och German Centre for Integrative Biodiversity Research, Tyskland, och Johan Olofsson, universitetslektor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, och CIRC, Umeå universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera