Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Handledare för privat övningskörning får ha högst 15 övningskörare samtidigt, enligt en regel som infördes 2012. Ändå ökar olaglig trafikskoleverksamhet i omfattning. Branschen vill ha ytterligare begränsningar i handledarskapet och VTI har nu fått i uppdrag att utvärdera regelns införande.

Syftet med regeln som infördes 2012 var att stävja olaglig trafikskoleverksamhet. I nuläget saknas det kunskap om effekten av begränsningen och därför har VTI fått i uppdrag att utvärdera regelns införande.

Övningskörning för körkort tillsammans med en godkänd handledare, så kallad privat övningskörning, är reglerad i körkortslagen och körkortsförordningen. Transportstyrelsens föreskrift begränsar antalet godkännanden att handleda till 15 personer samtidigt. Det primära syftet var att stävja olaglig trafikskoleverksamhet.

– Infrastrukturministern har uttalat att Transportstyrelsen ska utvärdera vad bestämmelserna har fått för effekt. Det krävs därför mer kunskap om omfattningen av problemet med olagliga trafikskolor och en kartläggning behöver göras innan ytterligare åtgärder presenteras, säger Sonja Forward, forskare på VTI.

Signaler från trafikskolebranschen pekar på att olaglig trafikskoleverksamhet blir allt vanligare och ökar i omfattning. Från branschen finns det önskemål att begränsa handledarskapet ytterligare, men Transportstyrelsen vet inte om en begränsning leder till mer eller mindre olaglig verksamhet.

– Endast totalt 280 personer av de drygt 1 660 000 registrerade handledarna i vägtrafikregistret hade 20 elever eller fler registrerade då man införde begränsningen 2012, säger Sonja Forward.

VTI har nu fått i uppdrag att utvärdera effekter av införandet av reglerna. De mera specifika frågeställningarna är:

  • Vilka effekter har begränsningen lett till? Har effekterna varit bestående eller föränderliga över tid?
  • Har en begränsning av handledarskapet något faktiskt samband med olaglig trafikskoleverksamhet?
  • Har regelverket haft positiv eller negativ inverkan, det vill säga har den olagliga verksamheten minskat eller ökat sedan reglerna infördes”?
  • Finns det skäl att istället föreslå ett helt annat regelverk i syfte att stävja olaglig trafikskoleverksamhet?
  • Finns förslag på alternativa åtgärder för att stävja olaglig verksamhet på förarutbildningsområdet?

Projektet startade april 2017 och ska avslutas sista mars 2018.

Kontakt: Sonja Forward, tel. 13 20 41 33, sonja.forward@vti.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera