Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

I olika sammanhang kan vuxna behöva veta mer om barns upplevelser, till exempel inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten eller rättsväsendet. Extra svårt är det att intervjua barn som är tysta och spända i början av en intervju. Forskare provar nu en en metod med datorstöd, där bland annat förenklade bilder av känslor och personer används.

Att göra intervjuer med yngre barn är utmanande, särskilt när det är viktigt att det berättade stämmer med det som hänt. Det är viktigt att det finns bra och tillförlitliga intervjumetoder i sådana situationer.

I studien intervjuades 60 barn i 4–5-års åldern. Under intervjun användes antingen en metod som liknar den poliser använder vid barnförhör, eller en datorassisterad metod som kallas In My Shoes.

Forskarna har använt de viktigaste evidensbaserade delar som används i dagens barnförhör. Till exempel genom att berätta för barnet att hen får säga ”jag vet inte” om hen inte vet svaret, att ställa öppna frågor till barnet, helt undvika ledande frågor samt att skapa en stödjande atmosfär där barnet har rätt att när som helst avbryta intervjun. Barnen har inte blivit förhörda i studien.

I In My Shoes sitter den vuxne och barnet tillsammans vid datorn och barnet uppmuntras berätta om sina känslor och upplevelser och har hjälp av bland annat förenklade bilder av känslor, personer och situationer. Det är en strukturerad intervju med olika moduler och barnet kan välja att peka på skärmen som svar. Dessutom har barnet mer kontroll över tempot och kravet på ögonkontakt minskar, vilket kan vara skönt för många barn.

Blyga barn berättar mer med hjälp av dator
Forskarna ville ta reda på om barnen började kommunicera mer beroende på om de intervjuades med den ena eller andra metoden och beroende på om de var blyga. Därför observerade de hur barnen betedde sig i början av intervjun, under den del som går ut på att skapa kontakt med barnet och berätta vilka regler som finns. Därefter observerade de hur barnen betedde sig i början av den del som kallas den substantiella fasen, där barnet uppmuntras berätta om sina upplevelser.

– Det visade sig att blyga barn som intervjuades med In My Shoes började prata mer, de svarade snabbare och behövde mindre uppmuntran för att prata. De blyga barnen som intervjuades med polismetoden började inte kommunicera mer. För oblyga barn spelade intervjumetoden ingen roll, säger Karin Fängström, doktorand vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet och legitimerad psykolog.

Hon påpekar att det är viktigt att komma ihåg att studien har gjorts på en liten grupp barn och att fler studier måste göras för att resultaten ska kunna bekräftas.

– Våra tidigare studier pekar på att In My Shoes hjälper barn att ge lika tillförlitlig information som när de intervjuas med den metod som liknar barnförhör. Nu kan vi också säga att In My Shoes verkar passa blyga barn som verkar spända och oroliga, särskilt bra, säger Karin Fängström.

Om metoden In My Shoes
In My Shoes utvecklades av forskare och psykologer i England som såg ett behov av ett datorassisterat hjälpmedel för att prata med barn som misstänkts ha varit utsatta för övergrepp eller vanvård. För att arbeta med In My Shoes behöver man genomgå en två-dagarskurs samt certifiering, därefter är programmet kostnadsfritt att använda. Kursen ges av den icke vinstdrivande organisationen Child and Family Training.

Studie: “The computer-assisted interview In My Shoes can benefit shy preschool children’s communication”, Fängström, K., Salari, R., Eriksson, M., & Sarkadi, A. (2017). Publicerad i tidskriften PLOS ONE

Kontakt:
Karin Fängström, tel: 018-471 6576 (från kl. 8.30)
e-post: karin.fangstrom@pubcare.uu.se

Tidigare publicerade studier om In My Shoes:

Fängström, K., Bokström, P., Dahlberg, A., Calam, R., Lucas, S., & Sarkadi, A. (2016). In My Shoes–Validation of a computer assisted approach for interviewing children. Child Abuse & Neglect, 58, 160-172.

Bokström P, Fängström K, Calam R, Lucas S, Sarkadi A.’I felt a little bubbly in my tummy’: eliciting pre-schoolers’ accounts of their health visit using a computer-assisted interview method. Child Care Health Dev. 2016 Jan;42(1):87-97. doi: 10.1111/cch.12293. Epub 2015 Nov 12.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera