Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

El Niño är ett regelbundet återkommande väderfenomen i tropiska Stilla havet som har stor påverkan på klimatet, både regionalt och globalt. Ny forskning visar att havstemperaturen i området under de senaste decennierna är de högsta på 800 år.

– El Niño har stor inverkan på nederbördsmönster i Stilla havsregionen, till exempel på monsuncirkulationen över Asien, så dess variationer har stor betydelse för en stor del av världens befolkning, säger Hans Linderholm, professor i naturgeografi och en av forskarna bakom studien.

På senare tid har forskare kommit fram till att det finns två typer av El Niño. En där avvikelser i havstemperaturer är störst i östra till centrala delen av tropiska Stilla havet. Och en typ av El Niño med ett tydligt centralt avvikande mönster i centrala Stilla havet, det så kallade NINO4 området.

Dessa två typer av El Niño har lite olika påverkan på klimatet. Forskning visar att den senare varianten har dominerat klimatpåverkan under de senaste decennierna, något som sannolikt är kopplat till den globala uppvärmning som följt av mänsklig påverkan.

Registrerat klimatförändringar med hjälp av trädringar
I en ny internationell studie har havstemperaturen i centrala Stilla havet registrerats från år 1190 till och med år 2007.

– För att kunna utvärdera El Niños påverkan på havstemperaturvariationer i centrala Stilla havet bakåt i tiden har vi studerat isotopdata från taiwanesiska trädringar, säger Hans Linderholm.

Forskarna undersökte hur trädens tillväxt var kopplade till nederbördsvariationer, och hur regnmängderna i sin tur var kopplade till havstemperaturer i Stilla havet.

– Variationer i isotoperna i trädens årsringar gav oss information om El Niños variationer under de senaste århundradena, säger Hans Linderholm.

Människan har påverkat havstemperaturen
På så sätt kunde forskarna rekonstruera havstemperaturerna i området för de gånga 800 åren. Resultaten visar att havstemperaturen i regionen under de senaste decennierna varit de högsta under perioden.

– Vår slutsats är att den av människan påverkade klimatförändringen har haft en stark inverkan på havstemperaturer i centrala Stilla havet.

Hans Linderholm har arbetat tillsammans med kollegan professor Deliang Chen vid Göteborgs universitet i den aktuella studien som letts av professor Yu Liu vid Institute of Earth Environment, Chinese Academy of Sciences, tillika gästprofessor vid institutionen för geovetenskaper på Göteborgs universitet.

Artikeln: Recent enhancement of central Pacific El Niño variability relative to last eight centuries är publicerad Nature Communications

Kontakt: Hans Linderholm, professor vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet 031-786 2887, 0708-58 95 04, hansl@gvc.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera