Tema

Skolavslutning i kyrkan stark tradition bland svenska folket

Allmänheten vill inte förbjuda skolavslutningar i kyrkan. Trots att frågan drivs på av myndigheter och politiker. Det visar en ny analys av SOM-institutets statistik gjord av Viktor Aldrin, forskare vid Högskolan i Borås.

Påståendet som finns med i SOM-institutets nationella undersökning handlar om svenska folkets inställning till att förbjuda skolavslutningar i kyrkan. Viktor Aldrin, universitetslektor i de samhällsorienterade ämnenas didaktik, har analyserat svaren från 2016.

– Det viktigaste resultatet är att svenska folket inte vill ha ett förbud. Hela 78 procent vill ha kvar möjligheten att fira skolavslutning i kyrkan, säger han.

De som tycker att ett förbud är bra eller ganska bra är bara 5 procent.

– Trots att detta är allmänhetens åsikt vill politiker, Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen införa olika former av förbud. Det är tydligt att myndigheterna inte gillar skolavslutningar i kyrkan.

Politiska samband och krossade myter
Han kan inte se i statistiken varför allmänhetens åsikt om traditionen skiljer sig så mycket från myndigheternas.

– Jag kan se några andra samband, till exempel ju yngre man är, desto mer tycker man att ett förbud är bra. Men det finns inga skillnader mellan utbildning, inkomst eller kön. Däremot finns en politisk koppling som visar att den politiska högerskalan är mer mot ett förbud. Mest positiva till ett förbud är de som röstar på Västerpartiet, Feministiskt initiativ och Miljöpartiet, förklarar han.

Han har också kunnat se ett samband mellan inställningen till ett förbud mot skolavslutningar i kyrkan och om man firar andra religiösa högtider. Undersökningen visar att 94 procent firar jul och att det är de som inte firar jul som är kritiska till skolavslutning i kyrkan. Men de som firar eid al-fitr (fastebrytandets högtid inom islam) vill inte ta ställning.

– Det finns en mytbildning om att det är muslimerna som vill förbjuda skolavslutningar i kyrkan. Men detta stämmer inte.

Het debatt om skolavslutningar
Debatten kring skolavslutningar i kyrkan går het i Sverige två gånger om året. Trots detta har lite forskning bedrivits kring frågan.

– Det är viktigt att skapa forskning i frågan. Som det är nu har många åsikter, men det finns inte mycket fakta. Jag tycker det är skönt att kunna bidra med fakta, säger Viktor Aldrin.

I sitt forskningsprojekt undersöker han tre aktörer där den första, i vilken han nu kan presentera resultaten, har fokus på allmänheten genom en analys av statistiken. I de andra delarna studerar han skolmyndigheternas samt svenska kyrkans åsikter i frågan, genom att studera policydokument, riktlinjer samt debatter i media. De resultaten kommer i slutet av 2017.

Läs hela rapporten ”Svenska folket om religion och tradition i skolan” på SOM-institutets webbsida

Kontakt: Viktor Aldrin, viktor.aldrin@hb.se, tfn: 033-435 4368

Skolavslutning i kyrkan stark tradition bland svenska folket

 lästid ~ 2 min